VEU-milliard
Videnscenter artikel

Evaluering af VEU-milliarden

Rambøll har lavet en evaluering af aftalen om VEU-milliarden, hvor der blev afsat 1 milliard kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse frem mod 2020. Evalueringen viser, at aftalen har medført øget aktivitet på de tekniske akademiuddannelser.

Rambøll har undersøgt, om VEU-milliarden har bidraget til at løfte aktiviteten på tekniske- og produktionsrettede akademiuddannelser, og hvordan de forskellige instrumenter har virket.

Undersøgelsen viser, at aftalen om VEU-milliarden har bidraget til en øget kursistaktivitet på de tekniske- og produktionsrettede akademiuddannelser. Der er også indikationer på, at aftalen har medvirket til at øge faglærtes kultur for efteruddannelse. Samtidig har aftalen bidraget til, at erhvervsakademierne har fået et større strategisk fokus på VEU.

Blandt evalueringens vigtigste konklusioner er:

  • VEU-milliarden har medført et væsentligt løft i kursistaktiviteten, men har ikke helt indfriet målene. Ca. 75 pct. af målsætningen i den oprindelige aftale om 3.000 ekstra årsstuderende i perioden 2015-2020 er realiseret
  • Institutionerne fik via aftalen øget taxametertilskud. Det øgede tilskud til institutionerne har sikret, at moduler med få deltagere ikke er blevet aflyst
  • Forskellige informationsindsatser blev iværksat for at øge kendskabet til uddannelserne. Især institutioners virksomhedsbesøg har haft en positiv virkning
  • Processen med at udmønte VEU-milliarden har bidraget til, at erhvervsakademierne har fået et større strategisk fokus på og en stærkere kultur for efteruddannelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet: Evaluering af VEU-milliarden.