Videnscenter artikel

Evaluering af optagelsessystemet til de videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en rapport, der evaluerer det danske optagelsessystem. I rapporten undersøges i hvilket omfang, det nuværende optagelsessystem understøtter, at det er kvalificerede og motiverede ansøgere, der søger og bliver optaget på landets videregående uddannelser.

Optagelsessystemet fordeler årligt ca. 90.000 ansøgere med forskellige adgangsgivende grundlag til alle typer af videregående uddannelser i hele Danmark. Ansøgningstallet er steget markant over de sidste 40 år, og optagelsessystemet har på mange måder ikke ændret sig voldsomt. 

Temaerne i evalueringen er udvalgt med udgangspunkt i ansøgerens rejse mod og gennem optagelsesprocessen på de videregående uddannelser.

Evalueringen bygger på en række kvantitative og kvalitative analyser, og omfatter alle uddannelser med optagelse i Den Koordinerede Tilmelding.

Evalueringen skal danne baggrund for en politisk drøftelse af det danske optagelsessystem og om det på sigt skal ændres.

Evalueringen er gennemført fra 2019 til 2020 af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Til evalueringen har været knyttet en referencegruppe med repræsentanter for de videregående uddannelsesinstitutioner, samt en følgegruppe med øvrige interessenter. Rapportens konklusioner har også været diskuteret med fire forskere.

Læs rapporten Evaluering af optagelsessystemet til de videregående uddannelser, hovedrapport. 

Læs en kortere sammenfatning.