Videnscenter artikel

EVA: Minianalyse om ufaglærte til faglærte

I 2030 mener man, at der vil mangle 99.000 faglærte og være 59.000 ufaglærte. EVA har undersøgt hvor mange af de ufaglærte, der begynder på en erhvervsuddannelse og set på, hvad deres motivation betyder i forhold til at begynde på uddannelse.

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ufaglærte, som EVA lavede i 2014, og registerdata fra Danmarks Statistik, har EVA undersøgt, om de motiverede ufaglærte er påbegyndt en erhvervsuddannelse i perioden 2015-2019. De ufaglærte kunne være en del af løsningen på manglen på faglærte, men de ufaglærte er netop den gruppe, som deltager mindst i efteruddannelse. Derfor er det interessant at se på potentialet af faglærte i denne gruppe. De ufaglærtes motivation til uddannelse kan være afhængige af flere ting, blandt andet om de oplever et behov for uddannelse og om deres uddannelse er lettilgængelig.

Undersøgelsens hovedresultater:

  • På trods af, at 20 % af de ufaglærte i alderen 25-54 i høj eller nogen grad havde lyst til at begynde på en erhvervsuddannelse, var det kun 14 %, der rent faktisk begyndte på en erhvervsuddannelse i perioden 2015-2019.
  • For hele den ufaglærte gruppe i 2014 (også dem, der ikke havde lyst til uddannelse), var det kun 5 %, der var begyndt på en erhvervsuddannelse i perioden 2015-2019.
  • Kun 7 % af de ufaglærte, som vurderede, at deres muligheder på arbejdsmarkedet ville blive bedre er begyndt på en erhvervsuddannelse efterfølgende.

Læs mere om undersøgelsen og hent minianalysen Fra ufaglært til faglært.