Drenge og pigers karakterer
Videnscenter artikel

Dobbelt så mange drenge som piger får lave karakterer i grundskolen, rapport fra DEA

DEA har analyseret resultaterne ved afslutning af 9. klasse for årgangene fra 2002 til 2019. Piger har et karaktersnit i dansk og matematik, der gennemsnitligt er 0,5-0,9 højere end drengenes.

Tænketanken DEA's analyse ser nærmere på, hvordan kønsforskellene i eksamensresultaterne fra grundskolen er koblet sammen med forskellen mellem hvor mange drenge og piger, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Den dykker derfor bl.a. ned i, hvordan karakterforskellene mellem drenge og piger er vokset i grundskolen i forhold til, hvordan andelen af drenge og piger er på tværs af karakterfordelingen. 

Denne analyse adskiller sig fra tidligere analyser ved både at fokusere på karaktersnittet og på, hvordan forskellene ser ud i fx bunden og toppen af karakterfordelingen. Dette bliver sammenholdt med kønsforskellene på ungdomsuddannelsesområdet. Analysen ser også på, om sociale baggrundskarakteristiska kan være med til at forklare en del af kønsforskellen, når man fx ser på de fagligt mest udfordrede elever.

Budskaberne i analysen er blandt andet:

Piger har siden 2002 fået et 0,5-0,9 karakterpoint højere karaktersnit ved 9. klasses afgangsprøverne i dansk og matematik sammenlignet med drengene. Kønsforskellen i karakterer kommer først og fremmestt ved, at pigerne får markant højere karakterer i dansk sammenlignet med drengene. Forskellen ligger på omkring 1 karakterpoint frem til 2009, hvorefter den stiger til omkring 1,5 karakterpoint.

Kønsforskellene i karaktersnittet er i høj grad drevet af fordelingen af drenge og piger i henholdsvis bunden og toppen af karakterfordelingen. I 2008-2010 udgjorde drenge 59 pct. af eleverne med de 10 pct. laveste karaktersnit på deres årgang. Denne andel er steget til 66 pct. i dag svarende til en stigning på 11 pct. I den modsatte ende af skalaen udgør drenge fx kun omkring hver tredje af eleverne med de 10 pct. højeste karaktersnit.

Hvis karaktersnittet bliver opdelt på de to fag, skinner kønsforskellene i eksamensresultaterne også tydeligt igennem. Særligt i dansk er mønstret tydeligt i pigernes favør, da drengene udgør tre ud fire af eleverne med de 10 pct. laveste karakterer. De udgør omvendt kun lige godt hver fjerde af dem med de højeste karakterer. I matematik er det kun i gruppen med de allerhøjeste karakterer, at kønsfordelingen er lidt skæv i drengenes favør. Her udgør drengene 58 pct. af eleverne.

Læs kort omtale og hent rapporten i pdf: Dobbelt så mange drenge som piger får meget lave karakterer

Læs Længere omtale med budskaber og motivation