Krisetid for dimmitender
Videnscenter artikel

Dimittender i en krisetid

Tænketanken DEA har lavet et notat om, hvordan en krisetid påvirker dimittender. Set i lyset af den krise, samfundet befinder sig i nu, beskæftiger notatet sig med erfaringer fra finanskrisen i 00'erne og hvordan, den påvirkede nyuddannede.

I år træder omkring 40.000 dimittender fra en videregående uddannelse ud på arbejdsmarkedet efter afsluttede studier. Dimittenderne fra i år og næste år vil komme ud til et arbejdsmarked, der er præget af den krise, coronaepidemien har forårsaget. 

I en periode med lavkonjunktur er det sværere for dimittender at finde deres første job, men betyder det også noget på længere sigt? Og har det betydning for lønnen på kort og lang sigt?

Notatet ser på forholdene for danske dimittender i en kristetid, sammenlignet med dimittender fra fx USA og Canada. Der ses også på forskelle mellem nyuddannede inden for forskellige faglige områder. fx at samfundsfaglige kandidater rammes hårdere end kandidater fra fra andre faglige områder. 

Analysen bygger på statistik fra Danmarks Statistik og på elevoplysninger fra Det Komprimerede Elevregister. Analysen omfatter 445.000 personer. 

Notat: Dimittender i en krisetid, Tænketanken DEA

Omtale af notatet: Krisetid påvirker dimittenders jobjagt kortvarigt