Sosialrågiverstuderende
Videnscenter artikel

Det første år på socialrådgiveruddannelsen

EVA har undersøgt, hvordan studerende på socialrådgiveruddannelsen oplever deres første studieår, sammenlignet med studerende på andre professionsbacheloruddannelser.

Undersøgelsen, som tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse af optagne på uddannelsen i 2016-2019, giver indblik i de studerendes profil og deres oplevelser af blandt andet det faglige og sociale miljø under det første studieår.

Overordnet set har de studerende på socialrådgiveruddannelsen en anderledes profil. Der er en overvægt af kvinder, de er ældre og der er flere uden en gymnasial eksamen sammenlignet med førsteårsstuderende på andre professionsbacheloruddannelser. Men i deres oplevelse af studiestarten er der flere ligheder end forskelle. Lighederne er fx, at de vurderer uddannelsernes faglige niveau og indhold ens og deres faglige engagement og motivation for at studere er meget lig hinanden.

Forskelle er bl.a., at de studerende i højere grad er afklarede omkring deres uddannelsesvalg og at de i mindre grad oplever at få tilstrækkelig feedback fra deres undervisere.

Undersøgelsen er lavet for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs nyheden og hent rapporten her.