Job eller uddannelse efter EUX
Videnscenter artikel

Analyse: EUX baner vej for både beskæftigelse og uddannelse

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at to ud af tre af de nyuddannede med en EUX er i lønmodtagerjob efter endt uddannelse. Hver sjette EUX'er er gået i gang med at læse videre året efter endt uddannelse. Halvdelen af dem går allerede i gang samme år, som de færdiggør deres EUX.

Hovedkonklusionerne fra analysen er: 

  • 65,6 pct. af de nyuddannede faglærte med en EUX fra 2019 var i lønmodtagerbeskæftigelse efter endt uddannelse. Andelen er størst blandt tømrere, handel og detailuddannede.
  • 15,6 pct. af de faglærte med en færdiggjort EUX i 2019 var i gang med en videregående uddannelse året efter. Andelen var højest blandt elektrikere og hos smede og mekanikere.
  • Blandt nyuddannede faglærte med en færdiggjort EUX i 2020 var godt 7,7 pct. i gang med en videregående uddannelse samme år som de færdiggjorde deres erhvervsuddannelse
  • Mellemlange videregående uddannelser er de mest populære blandt nyuddannede faglærte med en EUX at søge videre på

I denne analyse har AE undersøgt, hvad EUX’erne laver efter, at de har fået deres erhvervsuddannelse. 

Ud fra detaljerede registerdata fra Danmarks Statistik har de undersøgt, hvor mange nyuddannede faglærte med en EUX, der er lønmodtagere og hvor mange, der læser videre.

Læs analysen: EUX baner vejen for både beskæftigelse og uddannelse