Langtidsforsørgede unge
Videnscenter artikel

Analyse: 37.000 unge risikerer livslang tilværelse på offentlig forsørgelse

I en ny analyse har Dansk Arbejdsgiverforening fokus på de unge mellem 18 og 30 år, som modtager offentlig forsørgelse.

Analysen estimerer, at der i marts 2020 var ca. 125.000 unge i mellem 18 og 30 år, der hverken var i gang med uddannelse eller job. De fleste af disse unge er på offentlig forsørgelse i en kortere periode fx mellem uddannelse eller job, men ca. 30 % af dem er uden for arbejdsmarked eller uddannelsessystemet i en længere periode. Denne gruppe af unge risikerer i høj grad at være på offentlig forsørgelse resten af deres liv, hvilket hverken er godt set med øje på den enkelte eller på samfundet.

Analysen dykker ned i denne gruppe af langtidsforsørgede unge og kommer bl.a. frem til, at flere af dem ikke gennemfører 9. kl. og 23 % afslutter grundskolen med så dårlige karakterer, at de ikke umiddelbart vil kunne komme videre på ungdomsuddannelse. Analysen kommer også ind på gruppens profil i kontanthjælpssystemet og på deres forældrebaggrund, hvor det ses, at 4 ud af 10 har forældre der er på langtidsforsørgelse. Herudover kommer analysen ind på denne gruppes sygdomsudfordringer, hvor de er overrepræsenteret. Fx har 24 % af dem en psykisk diagnose, mens det gælder for ca. 8 % af deres jævnaldrende. 

Analysen kommer med bud på, hvordan uddannelsessystemet og kontanthjælpssystemet kan indrettes anderledes, så denne gruppe af unge ikke tabes til offentlig forsørgelse. Forslag er styrkelse af den praktiske læring i grundskolen, prioritering af erhvervspraktik i 8. og 9. kl., fjernelse af aktivitetstillægget, jobrettede ungeforløb og ikke mindst kommunale forløb målrettet unge med psykiske diagnoser.

Læs omtale af analysen

Rapport: Langtidsforsørgede unge