Adfærdsanalyse af voksne på erhvervsuddannelser
Videnscenter artikel

Adfærdsanalyse af voksne på erhvervsuddannelser

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier gennemfører i 2020 en analyse af voksne, der starter på en erhvervsuddannelse. Første delrapport kan læses nu.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier gennemfører i 2020 en analyse med fokus på de voksne, der starter på en erhvervsuddannelse, de såkaldte grundforløb 2-elever (GF2). Analysens formål er at styrke rekruttering af voksne på erhvervsuddannelserne ved hjælp af øget viden om eksisterende elever.

Der gennemføres to analyser baseret på kvantitative og kvalitative data fra hhv. januar og august-optaget af elever, der starter direkte på GF2. Den første er en delrapport, som er omtalt her. Samlet afrapportering sker i januar 2021.

Denne første rapport viser, at vælger man en erhvervsuddannelse, når man er blevet voksen, er man typisk målrettet. Formålet med at tage en uddannelse er at få et godt job og dermed den tilværelse, man drømmer om og som harmonerer med familie og fritid. 

De voksnes fokus på uddannelse som middel til at få et job adskiller sig fra de helt unge, der kommer lige fra grundskolen. De helt unge er typisk optaget af miljøet på skolen og mulighederne for socialt fællesskab med jævnaldrende, mens de voksne gerne vil indgå i et fagligt fællesskab. Men her tænker de lige så meget på praktikpladsen som mulighederne på skolen.

Valget af en erhvervsuddannelse hos de voksne har til formål at få et job, en stabil indkomst, interessante arbejdsopgaver og fornuftige arbejdstider. De voksne vil gerne skabe forandring i deres liv, fordi de ikke er tilfredse med deres aktuelle jobsituation. Og de forventer, at erhvervsuddannelsen både kan give dem arbejdsglæde og stabilitet. De har enten aldrig fået en uddannelse efter grundskolen og har derfor arbejdet som ufaglærte i en årrække eller de har bare aldrig fået gennemført en videregående uddannelse efter studentereksamen.

Læs mere:

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier: Adfærdsanalyse hos 3.395 elever på grundforløb 2

Omtale af analysen: Det handler om at få et godt job

Om analysen