Per Biensø - værdifuld voksenvejledning
Videnscenter artikel

Værdifuld voksenvejledning

Hvorfor oplever mange voksne sig presset ud af arbejdsmarkedet, og hvordan kan vejledere i jobcentre bidrage til at hjælpe dem tilbage?

Afgangsprojekt fra diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK), udarbejdet af Per Biensø.

Læs hvad der har inspireret Per til at gå i gang med projektet, og hvilke konklusioner han er nået frem til.

Hvad har inspireret dig til dit projekt – og hvilken problemstilling har du valgt at belyse?

Igennem mange års kollektive vejledningsforløb for voksne syge- og dagpengemodtagere har jeg kunnet se en stigning i belastningsbetingede sygdomme som stress, angst og depression blandt deltagerne. Af den grund ønskede jeg i mit afgangsprojekt at se nærmere på de forhold i samfundet, der gør, at så mange vælter og mister sig selv. Via mit job har jeg også observeret, at erfaringer ikke i sig selv er relevante på det moderne arbejdsmarked. I projektet havde jeg derfor fokus på at finde frem til en mere tidsvarende vejledningstilgang.

Hvilken teoretisk indgangsvinkel har du valgt og hvorfor?

R. Sennetts analyse af arbejdsmarkedet med selvstyrende teams og ansvarliggørelsen af den enkelte medarbejder giver et godt blik på, hvordan omskiftelige og fleksible arbejdssammenhænge besværliggør opbygningen af dybe relationer og en samlet identitet og livsfortælling.

Gegenwartsschrumpfung, illustration

Nutiden skrumper
I det større samfundsperspektiv ser H. Rosa de samme vanskeligheder med at opretholde en identitet. I sin analyse af det accelererede samfund, hvor alt går hurtigt ikke mindst pga. teknologien, opererer han med begrebet ’Gegenwartsschrumpfung’. 

Det betyder, at det nutidige handlerum, hvor identiteten skal dannes, er skrumpet ind, da fortidige livserfaringer er irrelevante og da fremtiden er for usikker til at være gældende endnu. M. White’s narrative vejledningstilgang åbner ikke bare vej ind i vejledtes erfaringsrum, men giver mulighed for at inddrage fortidige erfaringer og gøre dem relevante i aktuelle livssituationer

Hvilke konklusioner er du kommet frem til? Og hvordan kan det få indflydelse på din vejledningspraksis?

Det er nødvendigt med et fokusskifte væk fra den erfaringsbaserede voksenvejledning hen mod den værdibaserede. Begivenhederne i livet skal bindes sammen på en ny måde, gennem nye narrativer. Værdierne er kittet i vores selvfortællinger. Det er ikke tilstrækkeligt at afklare kompetencerne.

Det arbejder vi helt konkret med i Jobcenter Ikast-Brande, hvor deltagerne i den kollektive vejledning bl.a. udarbejder hinandens varedeklaration, som ikke blot indeholder kompetencer, men også værdier. Desuden reflekteres der også over livsformer. Vejledningen skal bidrage til, at deltagerne kommer i kontakt med sig selv og bliver bevidste om deres valg af livsform og det, der påvirker deres selvopfattelse. Værdifulde narrativer giver handlekompetence.

Kilder

Hartmut Rosa: Social Acceleration (video)

Hartmut Rosa: Fremmedgørelse og acceleration. Hans Reitzels Forlag

Richard Sennett: Den ny kapitalismes kultur. Forlaget Hovedland.

Per Biensø

Studie- og karrierevejleder

Ikast-Brande Kommune

Se kontaktoplysninger