To flettede reb laver en stærk knude sammen
Videnscenter artikel

EVA: Elever får større udbytte af vejledningen, når vejledere og lærere samarbejder

EVA-rapporten "Samarbejde om unges overgang til ungdomsuddannelse" viser, at elevernes udbytte af vejledning øges, når vejledere og lærere i fællesskab laver vejledningsaktiviteter.

EVA har undersøgt effekten af vejledningsindsatser, hvor lærere og vejledere samarbejder mere om aktiviteterne i udskolingen.

Her er eksempler på øgede potentialer ved mere samarbejde:

  • Elever husker oplevelser fra vejledningsaktiviteter bedre, når de sættes i relation til øvrige erfaringer. 
  • Elevernes nysgerrighed for muligheder i uddannelsessystemet øges, når afprøvning kobles til refleksion. 
  • Eleverne får ro omkring uddannelsesvalget, når både lærer og vejleder er med til at understøtte den enkeltes refleksioner over sig selv, uddannelser og jobs.
  • Elevernes fokus på uddannelsesvalg nedtones til fordel for et fokus på løbende læring, når vejledning kobles til undervisning.

Men for at alt det kan lykkes, så peger rapporten på, at kommunen skal prioritere vejledningsområdet, og at skoleledelsen bakker op.

I det projekt, som rapporten er en del af, har EVA også udarbejdet et inspirationskatalog til ledere og medarbejdere på grundskoler, erhvervsskoler og KUI. Her kan du blive klogere på, hvordan grundskolerne kan samarbejde med erhvervsskolerne om undervisningen.

I samme projekt finder du også en minianalyse om kommuners samarbejde med grundskoler om udskolings- og vejledningsindsatser.

Du kan læse mere om EVA's projekt "Lærere og vejlederes samarbejde om overgang til ungdomsuddannelse" her, hvor du finder både den omtalte rapport, inspirationskataloget og minianalysen