Kvindelig vejleder kigger på post-its
Videnscenter artikel

Artikler til inspiration

Her finder du en række artikler om tilrettelæggelsen og udførelsen af uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Insprationsartiklerne er inddelt i temakategorier og er forfattet af danske og udenlandske praktikere og forskere indenfor vejledningsfeltet.

Vejlederrolle og vejledningsmetode

Lille gruppe vejledere der videndeler

Konkrete vejledningsmetoder og tilgange, fx gruppevejledning, konstruktivistisk vejledning, Watch og Signs of Safety. Hvilke tilgange og roller er mulige for vejlederen? 

Se artikler om vejlederrolle og vejledningsmetode.

Vejledningsformer og platforme

Ung pige der gestikulerer med sine hænder

Formel og uformel vejledning, eksterne vejledningsaktiviteter, vejledning via digitale medier. Hvordan påvirker kommunikationsform og rum vejledningen? 

Se artikler om vejledningsformer og platforme.

De vejledningssøgende

To studerende de videndeler

Køn, alder, etnicitet, geografisk placering og uddannelsestradition før og under uddannelse. Hvordan kan disse faktorer spille ind på de vejledningssøgendes uddannelsesvalg?

Se artikler om de vejledningssøgende.

Forældre i vejledningen

Teenagedreng og hans far

Forældrenes indflydelse på unges uddannelsesvalg, forældresamarbejde, familiens tradition og værdier. Hvordan kan forældre indddrages konstruktivt i vejledningen af den unge?

Se artikler om forældre i vejledningen.

Mentorskab

Ung mand kommer gående med stor puslespilbrik

Mentorfiguren, fastholdelse, den etiske fordring. Hvilken mentorrolle er påkrævet overfor den enkelte mentee?

Se artikler om mentorskab.

Livslang vejledning

Kvinde følger opmærksomt undervisningen

Voksenvejledning, beskæftigede og ledige, kort- og højtuddannede. Hvilke former indtager karrierevejledningen af voksne?

Se artikler om livslang vejledning.

Fremtidens kompetencer

Fremtidens kompetencer

Den kompetente medarbejder, det gode valg, drømme for livet. Hvilke kompetencer efterspørges i fremtiden?

Se artikler om fremtidens kompetencer.

Evaluering, etik og kvalitet

Mand der giver karakter med stjerner

Vejledningsinstitutioners selv-evaluering, vejlederen som myndighedsperson, dansk og international vejledningsetik. Hvordan bedrive uafhængig vejledning til gavn for den enkelte og samfundet?

Se artikler om evaluering, etik og kvalitet.

Mobilitet over grænser

Pegende finger på globus

Udlandsophold, jobmobilitet, vejlederudveksling, globalisering og vidensamfund. Hvordan kan vejledningen bidrage til, at det er den rigtige viden, der produceres?

Se artikler om mobilitet over grænser.

Viden i spil

Ung mand kommer gående med stor puslespilbrik

Praktikere, undervisere og forskere bidrager løbende til udvikling og udforskning af vejledningsfaget. Her får de ordet, så erfaringer fra fx netværk, konferencer og igangværende forskning hurtigt kan komme i spil. 

Se artikler om forsk­ning og ak­tu­el­le ten­den­ser.

Søg i alle artikler

Du kan søge i alle fakta- og inspirationsartikler her:

Søg i VidensCenter artikler