kandidat i it, kommunikation og organisation
Kandidatuddannelse

It, kommunikation og organisation

Uddannelsen handler om, hvordan du med viden om kommunikationsteori og programmering bruger og udvikler it i en virksomhed eller en organisation.

Fakta

Navn:
It, kommunikation og organisation
Andre betegnelser:
ITKO
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde praktisk med programmering og udvikling af systemer, og du får indsigt i, hvordan en organisation er bygget op. Du får desuden færdigheder i at benytte såvel strategiske, organisatoriske som kommunikationsmæssige elementer, når du skal udvikle og implementere nye it-systemer.

Som færdiguddannet kandidat kan du fx arbejde som it-udvikler, marketing manager eller projektleder. Nogle kandidater vælger desuden at starte deres egen virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i it, kommunikation og organisation sætter fokus på udviklingen og anvendelsen af ny informationsteknologi i virksomheder og organisationer.

På uddannelsen arbejder du med it på et teknisk, organisatorisk og strategisk niveau. Du lærer at planlægge og styre opgaver, der involverer udvikling og brug af it i organisationer, og du lærer at formidle viden om it til brugere i og uden for virksomheden.

Uddannelsen indeholder tre hovedområder:

  • Organisation, som bl.a. omfatter organisationskultur, organisationsformer, organisationsudvikling og -forandring, virksomhedsstrategi, forretningsstrategi og ledelse
  • Kommunikation, som omfatter kommunikationsteori, kommunikationsformer og -teknologi, intern og ekstern kommunikation i organisationer, organisatoriske kommunikationsprocesser og kommunikationsstrategi
  • Informationsteknologi med fokus på redskaber og teknik i forbindelse med udvikling af it-baserede informations- og kommunikationssystemer i organisationer, herunder analyse, design og konstruktion

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, webbaseret undervisning, øvelser, gruppearbejde og projektarbejde. Du deltager bl.a. i virtuelle projektgrupper, hvor I arbejder sammen over internettet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder it, kommunikation og organisation som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem It-Vest og Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i it, kommunikation og organisation skal du have en relevant bacheloruddannelse.

For at din bacheloreksamen kan godkendes som adgangsgivende, skal du have grundlæggende viden inden for mindst et af følgende fire fagområder:

  • Økonomistyring
  • Organisation
  • Marketing
  • Systemarkitektur

Har du en it-baggrund med en bacheloruddannelse i fx it, datalogi, informationsvidenskab eller en diplomingeniøruddannelse i informations- og kommunikationsteknologi, er der tilrettelagt et lettere tilpasset studieforløb. Undersøg på uddannelsesstedet.

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil efter endt uddannelse kunne varetage planlægning og koordinering af kommunikationsopgaver i virksomheder på ledelsesplan, løse formidlings- og kommunikationsopgaver på et teknisk og metodisk niveau og indgå aktivt i alle dele af en systemudviklingsproces. Eksempler på jobtyper kan være projektleder, it-udvikler, marketing manager og forretningsudvikler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og systemudvikling, programmering og design.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De meget få nyuddannede (under 40) er primært ansat som it-udviklere, som it-rådgivere eller i det offentlige.

Nogle få handler med it-udstyr eller er ansat i kreditselskaber og -foreninger. Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i 5 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.