kandidatuddannelse i agronomi
Kandidatuddannelse

Agronomi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse i agronomi fokuserer på, hvordan vi i fremtiden sikrer bæredygtig brug af planter.

Fakta

Navn:
Agronomi
Andre betegnelser:
Agriculture
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om fremtidige muligheder for forbedring af plantekvalitet, design af bæredygtige produktionssystemer og forvaltning af effekten på natur, miljø og biodiversitet.

Som uddannet agronom kan du bl.a. arbejde med udvikling af plante- og fødevareproduktion, rådgivning af landmænd og gartnere, i miljø- og naturforvaltning i kommuner og regioner eller med udviklingsprojekter i ulande.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Agronomi handler om, hvordan mennesker udnytter jordens biologiske ressourcer mest hensigtsmæssigt. Du får indsigt i arbejdet med planter og miljø med henblik på at udvikle planter med nye egenskaber og designe bæredygtige jordbrugssystemer.

Uddannelsen har fokus på at bidrage til at løse de globale udfordringer, vores klode står overfor. Du tilegner dig derfor viden om samspillet mellem planter, jord, vand og klima og om de økologiske funktioner i dyrkede økosystemer i relation til miljø og klima.

Udvikling af nye afgrøder, fx med bioteknologiske metoder, og bekæmpelse af sygdomme og skadedyr med færre pesticider, er også en del af uddannelsen.

Uddannelsen har to specialiseringer.

På specialiseringen plantevidenskab er der fokus på enkeltplanter og planteprodukter, planternes gener og egenskaber, genetiske ressourcer, kvalitetsparametre samt planters biologi efter høst. 

På specialiseringen i produktion og miljø studerer du de forhold, som har indflydelse på planteproduktionen, fx næringsstoffer, vand, klima, skadedyr og gødning. Du ser på samspillet mellem produktionsmetoder, miljø og biodiversitet i forskellige jordbrugssystemer, fx inden for økologisk og konventionel produktion.

På begge specialiseringer kan du vælge kurser inden for bl.a. planteøkologi, ukrudtsbekæmpelse, biologisk kontrol af skadedyr og sygdomme, plantenæringsstoffer, jordfrugtbarhed , grønne teknologier og økonomi, statistik samt kommunikation og formidling.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner, felt- og projektarbejde. Der er gode muligheder for praktikophold, som kan foregå i udlandet. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Agriculture.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ til 1 år alt efter specialisering. Kandidatuddannelsen giver titlen cand.agro.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder agronomi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i agronomi skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i naturressourcer med specialisering i plantevidenskab fra KU giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som agronom kan du arbejde med rådgivning inden for land- eller havebrug i den offentlige eller private sektor, i den finansielle branche eller i internationale udviklingsorganisationer.

Du vil også kunne arbejde med forvaltning inden for jordbrug, fødevarer, miljø og natur i kommuner, regioner, ministerier og styrelser, i Danmark og internationalt.

Planteforædling og produktudvikling i private firmaer eller på universiteter er endnu et område, ligesom der vil være jobmuligheder inden for organisationer med relation til jordbrug og miljø, global fødevareproduktion, forarbejdning eller forbrug. Endelig vil du kunne arbejde inden for undervisning og formidling.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning og Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og gartneri.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De største grupper af nyuddannede bliver beskæftiget med forskning og eksperimentel udvikling samt på universiteter. En tredje gruppe ansættes som landbrugskonsulenter.

Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i godt 30 brancher, herunder handel med landbrugsartikler.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.