kandidatuddannelse i Lingvistik
Kandidatuddannelse

Lingvistik

Lingvistik er det videnskabelige studie af sprog generelt. Du beskæftiger dig med alle aspekter af sprog, både det talte sprog og skriftsprog.

Fakta

Navn:
Lingvistik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden om sprog og lingvistisk teori. Du lærer at arbejde selvstændigt og metodisk med sprog, tekst og tale, og du får mulighed for at gennemføre egne sproglige undersøgelser.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde job inden for fx kommunikation, information og it. Du kan også arbejde med afasi, sprogteknologi, konsulent- og projektarbejde eller undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i lingvistik udbygger din faglige viden og dine færdigheder og øger dine teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen.

Du opnår fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der kan bruges til at analysere et hvilket som helst sprog grammatisk og fonetisk.

Du får også indsigt i teoretiske tilgange til centrale problemstillinger omkring et sprogs struktur, udtale og funktion som middel til kommunikation.

Lingvistik er det mest abstrakte af sprogfagene, fordi du ikke lærer at tale et enkelt sprog, men studerer de træk og strukturer som er fælles for alle sprog.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde og forelæsninger og indeholder en høj grad af selvstændige studier. Faglitteratur er som regel på engelsk.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den ydbydes kun på engelsk ved AU. Den engelske betegnelse er Linguistics.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder lingvistik som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i lingvistik. Bemærk: KU samler fra optagelsen 2018 bacheloruddannelserne i lingvistik og indoeuropæisk til én uddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i lingvistik eller finsk giver direkte adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse skal du have minimum 45 ECTS studier i lingvistik. Se om dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ku.dk.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder lingvistik som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i lingvistik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i lingvistik giver direkte adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse skal du have minimum 45 ECTS studier i lingvistik. Se om dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidater i lingvistik finder traditionelt job inden for undervisning og forskning på universiteterne. Men der er også mulighed for at arbejde inden for bl.a. telekommunikation eller som informations- og projektmedarbejder.

Nogle lingvister får job på sprogcentre som tosprogskonsulenter. Andre underviser på professionshøjskolerne i sprogtilegnelse og dansk som andet sprog.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De fleste af de nyuddannede er beskæftiget inden for undervisning. En anden ret stor gruppe arbejder med kommunikation.

Andre omfatter få samt enkeltstående ansættelser i 30 brancher, herunder Forsvar og politi, Hospitaler og Grundskoler.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.