kandidatuddannelse i Kognition og kommunikation
Kandidatuddannelse

Kognition og kommunikation

Uddannelsen er en engelsksproget kandidatuddannelse, der giver dig en teoretisk indsigt i grundlæggende aspekter ved den menneskelige erkendelse.

Fakta

Navn:
Kognition og kommunikation
Andre betegnelser:
Cognition and Communication
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I undervisningen kombineres elementer fra psykologi, sociologi, filosofi og medievidenskab, og du får en større forståelse for, hvordan kommunikation fungerer i forskellige situationer og via forskellige medier.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne deltage i udvikling og design af den formidlingsmæssige del af software og hardware. Du kan bl.a. finde arbejde i kommunikations- og mediebranchen, eller du kan blive ansat som HR-medarbejder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kognition handler om tanker og viden. På uddannelsen får du overblik over forskellige kognitionsvidenskabelige, kommunikationsteoretiske og filosofiske teorier om sansning, tænkning, følelser og handling, der er af betydning for forståelsen af, hvordan kommunikation fungerer.

Du lærer om de psykologiske og sociale processer, der har betydning for, hvordan man bruger kommunikation i audiovisuelle medier, computermedier og face-to-face-kommunikation. Du lærer blandt andet at analysere og forstå processerne i interaktionen mennesker imellem eller mellem mennesker og maskiner.

Uddannelsen giver dig også indsigt i teorier om fiktion, spil og design og lærer dig at analysere konkrete medieprodukter og deres brug.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Cognition and Communication.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder kognition og kommunikation som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver direkte adgang til kandidatuddannelsen:

  • Film- og medievidenskab (KU)
  • Filosofi (AU, KU, SDU)
  • Medievidenskab (AU)
  • Psykologi (AU, KU, SDU)

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i kommunikations- og mediebranchen, eller du kan blive ansat som HR-medarbejder i organisationer eller virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for kommunikation og erhvervssprogligt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De meget få (under 50) nyuddannede har fået beskæftigelse i en række forskellige brancher.

Anden operationel service omfatter kombinerede administrationsserviceydelser og kontoradministration for andre virksomheder, call centres virksomhed, organisering af kongresser, messer og udstillinger, herunder styring af møder og formidling af personale til arrangementerne.

Kategorien Andre omfatter enkeltstående ansættelser i otte brancher, herunder forlag og udgivelse af software.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.