kandidatuddannelse i Performance-design
Kandidatuddannelse

Performance Design

Du lærer om iscenesatte begivenheder som fx events, festivaler, udstillinger og installationer og om brugen af disse i en æstetisk og kommunikativ sammenhæng.

Fakta

Navn:
Performance Design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de sociale og oplevelsesmæssige aspekter af iscenesættelser i fysiske rum i samspil med teknologi og medier. Du arbejder såvel designorienteret som teoretisk og analytisk med at forstå sådanne begivenheders og iscenesættelsers karakter og betydning i såvel offentlige institutioner som private virksomheder og NGO’er. Performance Design læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Som performancedesigner kan du fx arbejde med koncept- og eventudvikling og performativ kommunikation som leder eller projektleder i de kreative erhverv. Det gælder inden for virksomheder og organisationer i kultursektoren, kommunikationsbranchen, konference- og mødebranchen eller inden for turisme.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatfaget Performance Design arbejder du på videregående niveau med teorier og metoder til at udvikle og kritisk analysere begivenheder og iscenesættelser inden for kultur og kommunikation og med fokus på æstetik og organisering. Det kan være rammesætning af oplevelser inden for de forskellige kunstarter som fx koncerter, teateropførelser, kunstudstillinger og filmfremvisninger eller inden for festivaler, turisme, kommunikation, service, byudvikling, politisk aktivisme og offentlig debat.

Indhold

Uddannelsen giver dig indblik i aktuelle teorier om kulturproduktion og æstetik. Du får mulighed for at beskæftige dig bredt med æstetiske og organisatoriske problemstillinger, der knytter sig til såvel live-performances som andre former for begivenheder og iscenesættelser.

Du arbejder problembaseret med udvikling og afprøvning af nye koncepter og med at forstå den betydning, som begivenheder og iscenesættelse spiller i samtiden. Det faglige fokus kan være på såvel offentlige institutioner som på private virksomheder og NGO’er.

Performance Design læses i kombination med et andet kandidatfag, og du kan vælge, hvilket af de to fag der skal udgøre den primære del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og holdundervisning.

Du afslutter kandidatuddannelsenmed et speciale, der varer ½ år.

Titel

Din akademiske titel med Performance Design som det primære fag er cand.comm.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Performance Design som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også en bacheloruddannelsen i Performance Design.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Performance Design skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori Performance Design indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på RUC's hjemmeside.

Læs også om krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse i stillinger, der kombinerer ledelse, formidling og kreativ udvikling. Det kan være i de kreative erhverv, men det kan også være i andre erhverv, hvor der er behov for kompetencer inden for kreativitet og oplevelse.

Din funktion kan være som event-koordinator, kunstnerisk leder eller kulturmedarbejder på festivaler, i musikhuse, udstillingshuse eller ved kommunale kulturprojekter. Det kan også være i medie- og turistvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden kultur- og museumsarbejde samt kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information