Universitetsuddannelser
Kandidatuddannelse

Erhvervssprog og international virksomhedskommunikation (kandidat)

På kandidatuddannelserne udvider du din viden om og beherskelse af det sprog, du har valgt i løbet af din bacheloruddannelse.

Fakta

Navn:
Erhvervssprog og international virksomhedskommunikation (kandidat)
Andre betegnelser:
International virksomhedskommunikation (dansk og engelsk), Erhvervssprog og international erhvervskommunikation, Cand.ling.merc.
Type:
Kandidatuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

De fleste steder kan du vælge mellem engelsk, fransk, spansk eller tysk. Du vælger også en faglig profil og lærer at planlægge og udføre komplekse kommunikationsopgaver i forbindelse med en virksomheds internationale aktiviteter.

Uddannelsen giver bl.a. jobmuligheder som informations- og kommunikationsmedarbejder i virksomheder, organisationer og offentlige arbejdspladser, hvor du vil kunne arbejde med kommunikation både internt og eksternt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen får du udviklet dine erhvervssproglige kompetencer og lærer at identificere, analysere og løse sproglige, kommunikative og interkulturelle problemstillinger på både dansk og dit valgte fremmedsprog.

Du får også en samlet viden om, hvordan man kan omsætte forskellige kommunikationsstrategier i en konkret formidlingspraksis og får indsigt i de strukturelle og kulturelle forhold, der er relevante for en virksomheds aktiviteter på de internationale markeder.

Du får kendskab til forskellige mundtlige og skriftlige genrer, så du kan skrive eller oversætte fx tilbud på et projekt eller kontrakter for samarbejde på fremmedsprog, ligesom du lærer den faglige terminologi, der er relevant for en virksomheds interne og eksterne kommunikation.

Kandidatuddannelsen giver dig øvelse i at arbejde med teoretiske problemstillinger, og du lærer at arbejde kritisk og selvstændigt med erhvervssproglige spørgsmål og at bruge sprogteknologiske værktøjer.

Uddannelsen giver dig mulighed for selv at sammensætte din uddannelsesprofil, og man kalder den derfor ofte cand.ling.merc. eller cand.mag. med profil.

Du læser et af sprogene engelsk, fransk, spansk eller tysk i kombination med den profil, du vælger.

På profilen translatør/tolk kan du opnå beskikkelse som statsautoriseret translatør.

Se mere om profilerne under de enkelte uddannelsessteder.

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning kombineret med forelæsninger og studenteroplæg. Arbejdsformen veksler mellem seminarer, læsning af teori samt projektarbejde, hvor du arbejder med en konkret problemstilling (case-studier).

Uddannelserne bygger alle på en bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation. Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager ½ år og giver titlen cand.ling.merc. eller cand.mag.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Copenhagen Business School (CBS)

På CBS hedder uddannelsen cand.ling.merc. i enten amerikanske studier, interkulturelle markedsstudier eller europæiske studier og kan læses som en 2-årig kandidatuddannelse.

Se information om bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i listen over erhvervssprog.

CBS udbyder uddannelser i engelsk, fransk, spansk og tysk. Du vælger mellem profilerne:

 • Amerikanske studier, hvor du undersøger problemstillinger med særlig betydning for Nord-, Mellem-, og Sydamerika (Udbydes sidste gang i 2015)
 • Interkulturelle markedsstudier, hvor du lærer at analysere og vurdere de markedsforhold med betydning for virksomheders internationalisering (Erstattet af MA i Intercultural Marketing)
 • Europæiske studier, hvor du lærer om integration og tværkulturelle problemstillinger i et europæisk perspektiv (Udbydes sidste gang i 2015)

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om CBS.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation giver adgang til kandidatuddannelserne. Du skal opfylde visse krav til fremmedsprogene fra din bacheloruddannelse.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.cbs.dk.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen international virksomhedskommunikation (dansk og engelsk) og kan læses som en 2-årig kandidatuddannelse. Du vælger enten engelsk eller dansk som specialisering.

Se information om bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i listen over erhvervssprog.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

For at læse specialisering i dansk virksomhedskommunikation skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse med centralt fag i dansk, historie, medievidenskab, litteraturvidenskab eller journalistik
 • En bacheloruddannelse med centralt fag inden for humaniora eller samfundsvidenskab, herunder også i negot og erhvervssprog med minimum 60 ECTS inden for journalistiske og medievidenskabelige discipliner, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, litteratur og kultur, interkulturel kommunikation, oversættelse mv.

For at læse specialisering i engelsk virksomhedskommunikation skal du have en af følgende uddannelser:

 • En humanistisk bacheloruddannelse med centralfag i engelsk
 • En bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation med engelsk
 • En negot bacheloruddannelse med hovedsprog i engelsk
 • En anden akademisk bacheloruddannelse med minimum 60 ECTS i engelsk

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU hedder uddannelsen international virksomhedskommunikation i enten engelsk, spansk eller tysk og kan læses som en 2-årig kandidatuddannelse.

Se information om bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i listen over erhvervssprog.

AAU udbyder uddannelser i engelsk, spansk og tysk. De enkelte sprog har følgende profiler:

 • På spansk kan du vælge mellem Latin American Studies eller Organisation og ledelse.
 • På engelsk kan du vælge mellem Chinese Area Studies eller Organisation og ledelse.
 • På tysk kan du vælge Organisation og ledelse.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation giver adgang til kandidatuddannelserne. Du skal opfylde visse krav til fremmedsprogene fra din bacheloruddannelse.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

På AU kan du læse erhvervssprog og international erhvervskommunikation som en 2-årig kandidatuddannelse.

Se information om bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i listen over erhvervssprog.

AU udbyder uddannelser i engelsk, fransk, spansk og tysk, og du kan vælge mellem to profiler:

 • International markedskommunikation og public relations, der kvalificerer dig til strategisk planlægning og taktisk udformning af private og offentlige virksomheders og organisationers fremmedsproglige kommunikation
 • Translatør og tolk, hvor du gennem fag som teknisk sprog, juridisk sprog og kultur- og samfundsforhold lærer at varetage translatør- og tolkeopgaver

Du kan også vælge at tage kandidatuddannelsen i virksomhedskommunikation, hvor du lærer at arbejde strategisk med kommunikationsplanlægning og ledelse. På uddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for enten integreret markedskommunikation og PR eller HR-kommunikation.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation fra AU giver adgang til kandidatuddannelserne. Du skal opfylde visse krav til fremmedsprogene fra din bacheloruddannelse.

Adgangskravet til virksomhedskommunikation er en enkeltsproglig bacheloruddannelse med kommunikation eller en bachelor i Marketing and Management Communication eller en tilsvarende uddannelse.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Dine jobmuligheder afhænger i nogen grad af, hvilken profil du vælger, men generelt kan du finde job i både offentlige og private virksomheder inden for områder som sproglig rådgivning eller kommunikation og formidling.

Andre jobmuligheder ligger i eksporterende fremstillingsvirksomheder overalt i industrien, i konsulentvirksomheder samt it-virksomheder og inden for sundhedsområdet.

Du kan også arbejde med markedsføring, hvor du er med til at bestemme, hvordan et produkt eller en serviceydelse skal markedsføres, alt efter hvem der skal bruge ydelsen, og hvor i verden det skal markedsføres.

Oversættelse, tolke- og translatørvirksomhed er også et muligt arbejdsområde. Du kan fx arbejde med at oversætte dokumenter i internationale organisationer som EU eller i internationale virksomheder.

Nogle kandidater er ansat inden for undervisning på fx handelsskoler, handelshøjskoler eller kurser på private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Se mere om fremtidsudsigter inden for det humanistiske fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Rikke Koudal Jørgensen er bachelor i engelsk og fransk erhvervssprog og er ansat på en...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.