enkeltfag på Aalborg Universitet
Universitetsuddannelse

Enkeltfag og deluddannelser, Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder en række enkeltfag og enkeltmoduler på deltid, som består af elementer fra universitetets bachelor- og kandidatuddannelser.

Fakta

Navn:
Enkeltfag og deluddannelser, Aalborg Universitet
Varighed:
Højst ½ - 1 år på deltid pr. fag
ECTS:
5-30 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse + specifikke krav og evt. bacheloruddannelse
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Det er også muligt at følge enkeltfag under tompladsordningen, som giver dig mulighed for at søge ind på kurser på de ordinære fuldtidsstudier. På den måde kan du tilpasse din efteruddannelse til dit specifikke behov for opkvalificering og viden.

Enkeltfagene henvender sig til dig, der enten ønsker at gå i dybden med en faglig interesse, få opdateret faglig viden eller opnå yderligere kompetencer inden for et område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Universitetet udbyder enkeltfag og deluddannelser, der er tilrettelagt som deltidsstudier over kortere eller længere tid, og som indholdsmæssigt er identiske med en del af en ordinær fuldtidsuddannelse på universitetet. Aalborg Universitet kalder disse tilbud for "heltid på deltid".

Fagene og deluddannelserne er kompetencegivende og følger uddannelsesbekendtgørelser og studieordninger.

Du kan vælge at følge et eller flere enkeltfag/moduler af et studium efter behov og interesse. Du kan også tage en hel uddannelse på deltid, såfremt den udbydes.

Enkeltfag og deluddannelser er normeret som halvtidsstudier. Et fag, der fx svarer til ½ års fuldtidsstudium og har et omfang af 30 ECTS, vil altså normalt tilrettelægges, så det varer 1 år.

Undervisningen foregår enten som weekendundervisning eller på 1-2 hverdage ca. 1 gang om måneden i kombination med it-baseret undervisning eller kommunikation mellem undervisere og studerende. Forløbene kan følges af interesserede over hele landet.

Det er også muligt at følge enkeltfag under tompladsordningen. Her følger du undervisningen i dagtimerne på hverdage sammen med de ordinære fuldtidsstuderende.

Enkeltfagene kan udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Hvert fag kan afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen eller anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfagene og deluddannelserne er tilrettelagt som deltidsuddannelse og varer oftest ½ år på deltid pr. fag.

Forløbene har et omfang af 5-30 ECTS pr. fag.

Adgang og optagelse

Adgangskravene er som hovedregel de samme som ved optagelse på fuldtidsstudiet - dog undtaget eventuelle krav om bestemte karakterer.

For at blive optaget på bachelorniveau skal du have en gymnasial uddannelse samt opfylde de specifikke krav om faglige niveauer.

For at blive optaget på kandidatniveau skal du have en forudgående teoretisk uddannelse på mellemlangt, videregående niveau, fx en bacheloruddannelse i et nærmere angivet universitetsstudium eller andet. Der kan også være krav om kendskab til specifikke metoder, teorier el.lign.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav. På universitetets hjemmeside kan du se dine muligheder for optagelse.

Ikke alle enkeltfag bliver nødvendigvis udbudt hvert semester.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på kurserne.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på fuld tid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information