enkeltfag på IT-Universitetet
Universitetsuddannelse

Enkeltfag, IT-Universitetet i København

IT-Universitetet udbyder en række enkeltfagskurser inden for it-relaterede emner.

Fakta

Navn:
Enkeltfag, IT-Universitetet i København
Varighed:
1 semester på deltid
ECTS:
7,5, 10 og 15
Adgangskrav:
Afhænger af kursusniveau
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Enkeltfagskurser på IT-Universitetet er kurser på forskellige niveauer, hvor du enten kan få kendskab til et helt nyt område, eller gå i dybden med et specialiseret emne. Der findes kurser inden for bl.a. design, data, ledelse af it-projekter, programmering, spiludvikling og software- og systemudvikling.

Med et enkeltfagskursus får du både teori og praksis, som bygger videre på din erfaring og sikrer, at du kan bruge den nye viden straks, du er tilbage på jobbet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Enkeltfagene er på bachelor-, kandidat- eller masterniveau. Nogle af enkeltfagene er helt eller overvejende teoretiske, mens andre indeholder en blanding af teori, praktiske øvelser og projekter.

De fleste enkeltfag udbydes på engelsk, men der er også fagudbud på dansk – primært på masterområdet.

Der udbydes enkeltfagskurser inden for følgende emneområder:

  • Data og algoritmer
  • Database og programmering
  • Design og User Experience
  • Ledelse og organisation
  • Spiludvikling
  • System- og softwareudvikling

Kurserne løber enten over 12-16 uger med undervisning en gang om ugen eller som weekendundervisning fordelt på to weekender. Der kan være kurser, der afviger herfra. Du skal forvente at afsætte ca. 10-15 timer om ugen pr. kursus a 7,5 ECTS inkl. forberedelse.

Undervisningen er tilrettelagt på deltid, så det er muligt at følge dem sideløbende med et fuldtidsarbejde. Der undervises typisk om eftermiddagen, om aftenen eller i weekenden. Enkelte kurser udbydes som netbaseret undervisning.

Se enkeltfagene på IT-Universitetet i København.

Eksamen

Hvert fag kan afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfag er tilrettelagt som deltidsuddannelse over et semester. Nogle kurser forløber som ugentlig undervisning fordelt på 14-16 uger, mens andre kurser forløber som weekendundervisning fordelt på to weekender. Nogle kurser kan afvige herfra.

Hvert fag har et omfang af 7,5, 10 eller 15 ECTS.

Adgang og optagelse

Der er forskellige adgangskrav til kurser på forskellige niveauer.

  • Kurser på bachelorniveau kræver en bestået gymnasial eksamen
  • Kurser på kandidatniveau kræver en bestået bachelor- eller professionsuddannelse eller tilsvarende samt engelsk B (der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk)
  • Kurser på masterniveau kræver en mellemlang videregående uddannelse og to års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav. Dog kan man ikke søge om dispensation fra krav om erhvervserfaring på masterkurserne. Læs mere om adgangskrav mv. til de forskellige uddannelser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Der er studiestart i januar og august, men ikke alle kurser udbydes hvert semester.

Ansøgning finder sted online på www.itu.dk.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Enkeltfag på 7,5 ECTS koster 10.625 - 12.150 kr. Enkeltfag på 15 ECTS koster 21.250 kr. 

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må du ikke have en videregående uddannelse. Samtidig skal den uddannelse, du søger, foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information