bachelor i bæredygtig bioteknologi
Bacheloruddannelse

Sustainable Biotechnology

Bacheloruddannelsen i Sustainable Biotechnology foregår på engelsk. Du lærer om udvikling af nye biomassebaserede produkter til erstatning for fossile ressourcer som olie.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i Sustainable Biotechnology
Andre betegnelser:
Bæredygtig bioteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du studerer mikroorganismer og enzymer og får indsigt i energi, miljø og bæredygtighed. Du får bl.a. undervisning i biokemi og cellebiologi, biologisk produktion og procesteknologi.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet finder du jobmuligheder i bl.a. procesindustrien inden for det bioteknologiske område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Sustainable Biotechnology handler om at opfinde og udvikle andre og mere bæredygtige energikilder end de gængse som fx olie og kul.

Uddannelsens fokus ligger på udvikling af biomasse fra bl.a. landbrugets afgrøderester, alger samt industriaffald fra fødevareproduktionen.

Processerne baseres på mikroorganismer (svampe og bakterier), mikrobielt producerede enzymer og kemisk katalyse.

Der inddrages emner fra fagområderne miljøteknologi, vedvarende energiteknologi og ressourcekendskab.

Du får i undervisningen indsigt i moderne bioteknologi, anvendt mikrobiologi, procesteknologi, bæredygtighed, energi, miljø og biomassebaserede ressourcer.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A 
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Sustainable Biotechnology som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i Sustainable Biotechnology.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i bæredygtig bioteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i den del af procesindustrien, der beskæftiger sig med raffinering og udvikling af biomasse til brændstof i forskellige sammenhænge.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.