civilingeniør i strategisk analyse og systemdesign
Bacheloruddannelse

Strategisk analyse og systemdesign

På strategisk analyse og systemdesign lærer du både om indsamling af data ved brug af informationsteknologi, herunder datamining, og får indsigt i metoder og begreber inden for økonomisk teori og forretningsforståelse.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i strategisk analyse og systemdesign
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver et grundigt kendskab til de matematiske og naturvidenskabelige standardmetoder samt specialviden inden for både teknologi, økonomi og ledelse, bl.a. i forbindelse med håndtering af større datamængder.

Med en bacheloruddannelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer en teknisk forståelse med samfundsmæssig og økonomisk indsigt. Du lærer bl.a. om matematisk modellering, beslutningsstøtte, økonomi samt organisation og ledelse.

Du vil bl.a. få undervisning inden for fagområderne:

 • Matematik
 • Fysik
 • Programmering
 • Databaser og datamining
 • Ingeniørarbejde
 • Økonomi (mikro- og makroøkonomi samt teknisk økonomi)
 • Produktion og planlægning

Uddannelsen giver kompetencer i beslutningsstøttesystemer, optimering og håndtering af store datamængder (datamining, big data og business intelligence). Du lærer at deltage i udviklingen af nye produkter og services i forhold til kunders og samfundets behov.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik C eller geovidenskab A
 • Enten samfundsfag B eller international økonomi B og virksomhedsøkonomi B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder strategisk analyse og systemdesign som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i strategisk analyse og systemdesign kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i planlægning, innovation og ledelse, transport og logistik, matematisk modellering og computing.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder, hvor du vil kunne varetage funktioner i forbindelse med håndtering af store datamængder og beslutningsstøttesystemer. Det konkrete ansættelsessted vil afhænge af dit valg af kandidatuddannelse.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.