civilingeniør i robotteknologi
Bacheloruddannelse

Robotteknologi

Uddannelsen handler om alle sider af robotteknologien. Du lærer fx at programmere den software, der styrer robottens elektronik.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i robotteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Baggrunden for at udvikle og designe robotter får du i grundfag som matematik, fysik, softwareudvikling, elektronik og signalbehandling.

Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil bl.a. have jobmuligheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Robotteknologi handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi. Uddannelsen kombinerer ingeniørens indsigt i maskiner og udstyr med datalogens viden om programmering, og du får et overblik over alle robotteknologiens områder. Det kan fx være robotter og droner, der er rettet mod industrien, eller robotter der er rettet mod velfærdsområdet.

Uddannelsen omfatter følgende temaer:

 • Fundamental mobilrobotik
 • Manipulatorer og industrirobotter
 • Interaktion med omgivelserne
 • Automatisk sansning af omgivelserne
 • Robotintegration

Temaerne baserer sig på en række grundlæggende fag, først og fremmest matematik, fysik, elektronik og programmering.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieundervisning og projektarbejde, der vil foregå i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder robotteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i robotteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)6,3 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i robotteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som robotingeniør i både den offentlige sektor og i private virksomheder, der arbejder med informations- og robotteknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Systemudvikling, programmering og design samt Ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.