civilingeniør i robotteknologi
Bacheloruddannelse

Robotteknologi

Uddannelsen handler om alle sider af robotteknologien. Du lærer at designe elektroniske kredsløb til at styre fx robotter, lige som du lærer at programmere den software, der styrer elektronikken.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i robotteknologi
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Baggrunden for at udvikle og designe robotter får du i grundfag som matematik, fysik, softwareudvikling, elektronik og signalbehandling.

Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil bl.a. have jobmuligheder inden for forskellige brancher i relation til robot- og informationsteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Robotteknologi handler bredt om robotteknologi og moderne informationsteknologi. Uddannelsen kombinerer ingeniørens indsigt i maskiner og udstyr med datalogens viden om programmering, og du får et overblik over alle robotteknologiens områder. Det kan både være robotter, der er rettet mod industrien, eller robotter der er rettet mod velfærdsområdet.

De fire første semestre har følgende temaer:

  • Grundlæggende styring af robotter
  • Autonome robotter
  • Mobile robotsystemer
  • Regulering og kontrol af robotsystemer

Temaerne baserer sig på en række grundlæggende fag, først og fremmest matematik, fysik, elektronik og programmering.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratorieundervisning og projektarbejde, der vil foregå i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i robotteknologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse robotteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i robotteknologi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet4,6-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Syddansk Universitet17097900

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i robotteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i robotteknologi.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder som robotingeniør i både den offentlige sektor og i private virksomheder, der arbejder med informations- og robotteknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde samt ingeniørarbejde.

Se mere om fremtidsudsigter inden for tekniske og teknologiske uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse på videregående uddannelse
Optagelse på videregående uddannelse

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.