civilingeniør i produktion og konstruktion
Bacheloruddannelse

Produktion og konstruktion

Uddannelsen handler om, hvordan man udformer og fremstiller såvel små som store mekaniske produkter, fx høreapparater, vaskemaskiner, vindmøller eller skibe.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i produktion og konstruktion
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får bl.a. undervisning i, hvordan man kan beregne styrke og kræfter, og du lærer om materialer og deres bearbejdning.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil derefter have jobmuligheder i industrien, i energivirksomheder, hos rådgivende ingeniører og inden for det maritime område.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du undervisning i, hvordan et produkt formgives og konstrueres. Samtidig lærer du, hvordan man rent organisatorisk tilrettelægger produktionen.

Derfor får du i løbet af studiet en grundlæggende viden om ledelse og planlægning og får undervisning i fag som fx produktion, styring og ledelse samt konstruktion og problemløsning.

Inden for det ingeniørfaglige område får du undervisning i fag som fx:

 • Produktionsteknologi
 • Materialelære
 • Styrkelære
 • Fluid mekanik
 • Energiteknik

Derudover får du undervisning i en række naturvidenskabelige hjælpefag som matematik, statistik, fysik og kemi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, opgaver og øvelsestimer med projektorienteret arbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i produktion og konstruktion skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

På DTU kan du læse produktion og konstruktion som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet9,89,6
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Danmarks Tekniske Universitet231106725

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i produktion og konstruktion kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på en af følgende kandidatuddannelser:

 • Bæredygtig energi
 • Konstruktion og mekanik
 • Lyd og akustik teknologi
 • Materiale og procesteknologi
 • Planlægning, innovation og ledelse
 • Transport og logistik
 • Olie- og gasteknologi
 • Vindenergi

Dine jobmuligheder som færdiguddannet vil bl.a. ligge i industrien, i energivirksomheder, hos rådgivende ingeniører og inden for det maritime område.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Se mere om fremtidsudsigter inden for tekniske og teknologiske uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse på videregående uddannelse
Optagelse på videregående uddannelse

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.