Bacheloruddannelse

Miljøteknologi

Uddannelsen handler om, hvordan man forebygger og løser miljøproblemer, både lokalt og globalt.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i miljøteknologi
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med, hvordan man rent teknisk kan løse problemer med forurening af jord, vand og luft, og du undervises i både matematik, fysik, kemi, statistik, hydrologi og geologi. Desuden lærer du om miljø og bæredygtighed ud fra et fremtids- og udviklingsorienteret perspektiv.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil ligge inden for miljøområdet i offentlige forvaltninger eller private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om miljøproblemer og om bæredygtig samfundsudvikling både i national og international sammenhæng. Du lærer bl.a. at analysere og udarbejde projekter, der kan løse miljøproblemer inden for fx afløb, rensningsanlæg, affaldshåndtering og vandforsyning.

Du får en række ingeniørfaglige kompetencer, der gør dig i stand til at vurdere det videnskabelige grundlag for, hvordan man overordnet, men også teknisk, planlægger løsninger på miljøproblemer.

Bacheloruddannelsen er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer de naturvidenskabelige fag matematik, statistik, fysik, kemi og biologi med teknologiske fag.

Du undervises i fag inden for følgende emner:

  • Byers afledning og miljøteknologiske sensorer
  • Miljøteknologi, -vurdering og -analyse
  • Vandets cyklus - indvinding og afledning

Du har i et vist omfang selv mulighed for at præge din uddannelse i din sammensætning af fagene.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer, projektarbejde samt felt- og laboratoriearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i miljøteknologi/vand, bioressourcer og miljømanagement skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU kan du læse miljøteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg UniversitetAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Aalborg Universitet4110100

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i miljøteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i miljøteknologi, kemisk og biokemisk bioteknologi, olie- og gasteknologi, akvatisk videnskab og teknologi samt anvendt kemi.

Dine fremtidige jobmuligheder vil bl.a. være i offentlige forvaltninger og eller i private virksomheder, der rådgiver om miljø og anlæg. Du har også mulighed for at få arbejde i danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Se mere om fremtidsudsigter inden for tekniske og teknologiske uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

"Det drikkevand, vi får ud af hanerne, er klart bedre end alt det kildevand, man køber på...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Universiteternes bacheloruddannelser er 3-årige

Skal du til at søge optagelse?
Skal du til at søge optagelse?

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.