Bacheloruddannelse

Miljøteknologi

Uddannelsen handler om, hvordan man forebygger og løser miljøproblemer, både lokalt og globalt.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i miljøteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med, hvordan man rent teknisk kan løse problemer med forurening af jord, vand og luft, og du undervises i både matematik, fysik, kemi, statistik, hydrologi og geologi. Desuden lærer du om miljø og bæredygtighed ud fra et fremtids- og udviklingsorienteret perspektiv.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Dine fremtidige jobmuligheder vil ligge inden for miljøområdet i offentlige forvaltninger eller private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om miljøproblemer og om bæredygtig samfundsudvikling både i national og international sammenhæng. Du lærer bl.a. at analysere og udarbejde projekter, der kan løse miljøproblemer inden for fx afløb, rensningsanlæg, affaldshåndtering og vandforsyning.

Du får en række ingeniørfaglige kompetencer, der gør dig i stand til at vurdere det videnskabelige grundlag for, hvordan man overordnet, men også teknisk, planlægger løsninger på miljøproblemer.

Bacheloruddannelsen er en tværfaglig uddannelse, der kombinerer de naturvidenskabelige fag matematik, statistik, fysik, kemi og biologi med teknologiske fag.

Du undervises i fag og problemstillinger inden for følgende emner:

 • Byens forurening eller feltbiologi
 • Miljøtekniske sensorer
 • Eksperimentel miljøteknologi
 • Miljøvurdering, økologi eller kemisk analyse
 • Vandets cyklus – indvinding og afledning

Du har i et vist omfang selv mulighed for at præge din uddannelse i din sammensætning af fagene.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer, projektarbejde samt felt- og laboratoriearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Undersøg det enkelte uddannelsessteds kvote 2-kriterier. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder miljøteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg UniversitetAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Aalborg Universitet4414160

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i miljøteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i miljøteknologi, kemisk og biokemisk bioteknologi, olie- og gasteknologi, akvatisk videnskab og teknologi samt anvendt kemi.

Dine fremtidige jobmuligheder vil bl.a. være i offentlige forvaltninger og eller i private virksomheder, der rådgiver om miljø og anlæg. Du har også mulighed for at få arbejde i danske firmaer eller organisationer, som har miljøopgaver i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Se mere om fremtidsudsigter inden for tekniske og teknologiske uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

"Det drikkevand, vi får ud af hanerne, er klart bedre end det kildevand, man køber på...

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse til videregående uddannelse
Optagelse til videregående uddannelse

Læs om ansøgning og optagelse til videregående uddannelse i kvote 2 inden den 15. marts.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.