Bacheloruddannelse

Medicin og teknologi

På uddannelsen beskæftiger du dig med udvikling af kliniske metoder og teknologisk udstyr, som kan bruges til at diagnosticere og behandle sygdomme.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i medicin og teknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får mulighed for at gå i dybden med menneskets biologi og sygdomme samtidig med, at du får kompetencer inden for ingeniørområdet og inden for en lang række medicotekniske områder, fx signalanalyse, måleteknik og elektrofysiologi.

Med en bacheloruddannelse i medicin og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder på hospitaler, i medicotekniske virksomheder eller inden for undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer naturvidenskab, teknik og sundhedsvidenskab. Formålet er at uddanne ingeniører, der kan arbejde tæt sammen med læger, når der skal udvikles teknologiske muligheder for at analysere og behandle sygdomme.

Det kan fx være et computerprogram, der kan overvåge patienters hjerterytme og vise, om hjertet fungerer normalt. Eller scannere, der præcist kan angive, hvor lægerne skal skære en kræftsvulst ud.

I løbet af uddannelsen bliver du introduceret til tre dominerende medicotekniske specialiseringsområder:

 • Signal- og modelbaseret diagnostik
 • Billeddiagnostik og strålingsfysik
 • Biomekanik og biomaterialer

De grundlæggende værktøjsfag er matematik og fysik.

Den sundhedsvidenskabelige del af uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan den sunde og den syge menneskekrop fungerer. Du får bl.a. undervisning i fagene: cellebiologi, humanbiologi, digital signalbehandling og sygdomslære.

Inden for det ingeniørmæssige område undervises du i bl.a. elektronik, programmering og materialelære.

På tredje studieår kommer du på et tre ugers praktikophold på et hospital, og du kan vælge at lave dit bachelorprojekt på enten et hospital, i en virksomhed eller på en forskningsinstitution.

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med bl.a. diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Uddannelsen er et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, og du får undervisning begge steder.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby og København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder medicin og teknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin og teknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)9,48,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i medicin og teknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelser i medicin og teknologi, matematisk modellering og computing samt bioinformatik og systembiologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den medikotekniske branche. Det vil sige de private firmaer, der arbejder med at udvikle teknisk udstyr i form af avancerede apparater og computersystemer, som bruges i hospitalssektoren. Der vil også være mulighed for job inden for undervisning og forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.