civilingeniør i produktionsudvikling
Bacheloruddannelse

Manufacturing and Operations Engineering

Uddannelsen i Manufacturing and Operations Engineering foregår på engelsk og handler om produktionssystemer. Du lærer om både de tekniske vidensområder og værktøjer og de forskellige måder, man kan organisere en produktionsproces på.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i Manufacturing and Operations Engineering
Andre betegnelser:
Produktionsudvikling
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får kompetencer inden for produktionsplanlægning og -udvikling, integreret produktudvikling, service-systemudvikling samt optimering af arbejdsgange, produktionsforståelse og markedsskabelse.

Med en bacheloruddannelse i produktionsudvikling kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i industrivirksomheder eller servicevirksomheder som produktionsplanlægger eller produktudvikler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om innovation, bæredygtig produktionsudvikling, planlægning og projektledelse. Du får kendskab til de nyeste it-værktøjer til ideudvikling og design, og lærer også om produktionskoncepter som fx lean, agile, scrum og crowd sourcing.

Uddannelsen befinder sig i et krydsfelt mellem produkt, service og produktionsudvikling, og fra det tredje semester specialiserer du dig i enten innovationsteknologi eller produktionskoncepter.

Der undervises inden for følgende emneområder:

 • Fra klassisk til moderne produktion og service
 • Produkt- og serviceudvikling
 • Produkter, processer og automatisering
 • Intelligent produktions- og servicedesign
 • Produktions- og servicemanagement
 • Innovativ produktionsudvikling

Desuden får du undervisning i matematik og statistik.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Fra optagelsen 2019 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Manufacturing and Operations Engineering som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i produktionsudvikling kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i værdikæder og innovationsledelse, virksomhedsteknologi, design af mekaniske systemer eller virksomhedssystemer.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i industrivirksomheder, servicevirksomheder eller andre virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med kreative udviklingsprocesser inden for skabelse af nye forretningsområder med særlig fokus på produktionssiden.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.