uddannelse til civilingeniør i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
Bacheloruddannelse

Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

På uddannelsen lærer du at opsætte matematiske computermodeller som efterfølgende kan simuleres på en computer med henblik på at skabe sammenhæng og overblik over biologiske data.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

I arbejdet med identifikation og test af nye behandlingsprincipper, -metoder og stoffer hentes store datamængder fra sundhedsvæsenet, forskningsinstitutioner og biomedicinsk industri. For at kunne bearbejde disse data undervises du i både avanceret matematik, fysik og kemi samt i sygdomme og biologiske processer, ligesom du lærer om programmering, simulering og modellering.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende typisk have jobmuligheder i industri- og forskningsvirksomheder eller offentlige organisationer, som arbejder inden for fx det biomedicinske område eller det offentlige sundhedsvæsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer teknisk videnskab med medicinske og sundhedsvidenskabelige problemstillinger. Du får en kemisk og bioteknologisk indsigt i biologiske systemer og gennem den en forståelse for sygdomsmekanismer, dvs. hvordan opstår sygdomme hos mennesker og dyr, hvordan udvikler de sig, og hvordan skal de behandles.

Det handler om at skabe overblik over indkomne data i arbejdet med sygdom, behandling og medicin ved hjælp af matematiske computermodeller.

Du får derfor også undervisning i programmering, simulering, modellering og statistik samt i grundfag som matematik, fysik og kemi.

Desuden undervises du i kvantitativ biologi, molekylær biologi, biokemi, farmakologi, fysiologi og patofysiologi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Københavns Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder i samarbejde med Københavns Universitet kvantitativ biologi og sygdomsmodellering som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)9,07,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for området eller en anden biovidenskabelig kandidatuddannelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i industri- og forskningsvirksomheder eller offentlige organisationer, som arbejder inden for fx det biomedicinske område eller det offentlige sundhedsvæsen.

Dine arbejdsopgaver vil typisk være design, udvikling og anvendelse af systemer til behandling, analyse, simulering og modellering af biologisk data fra forskellige datakilder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.