civilingeniør i it, kommunikations- og medieteknologi
Bacheloruddannelse

It, kommunikations- og medieteknologi

På den engelsksprogede uddannelse i it, kommunikations- og medieteknologi, også kaldet ITCOM-uddannelsen, får du mulighed for at arbejde med avancerede kommunikationsteknologier og applikationer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i it, kommunikations- og medieteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du udvikler apps og services til smartphones, iPads og kommende nye platforme, lige som du kommer til at arbejde med såvel nutidens som fremtidens internet. Du programmerer og laver kravspecifikationer samt finder af, hvad brugerne synes om produkterne.

Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Dine jobmuligheder finder du både i den offentlige og den private sektor. Du kan bl.a. blive ansat inden for tele- og medieområdet eller arbejde som konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På ITCOM-uddannelsen får du redskaber til at finde på, opbygge og arbejde med de avancerede kommunikationsteknologier og applikationer, der er grundlaget for fremtidens internet, mobiltelefoner og broadcast (radio og tv) platforme.

Du bliver i stand til selv at frembringe innovative og brugbare mobilapplikationer og at identificere behov hos brugerne. Det kan fx være applikationer til e-handel, sociale netværk, intelligente køleskabe eller mobilbetaling.

Du lærer også at forstå de sociale, markedsmæssige og etiske rammer for teknologiernes anvendelse.

Der er bl.a. undervisning i følgende emner:

 • Nye mobile netværksteknologier
 • Udvikling af mobile applikationer
 • Brugervenlige løsninger og tjenester
 • Økonomi og forretningsudvikling
 • Brug af IKT i virksomheder og organisationer

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og projektarbejde. I projektarbejdet er der mulighed for at samarbejde med en virksomhed. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er IT, Communication and New Media (ITCOM).

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder it, kommunikations- og medieteknologi ( ITCOM) som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i it, kommunikations- og medieteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. søge ind på kandidatuddannelsen i innovativ kommunikationsteknik og entrepreneurship, medialogi eller service system design.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Der vil være jobmuligheder i private virksomheder inden for tele-, it- og medie-området, udstyrsproducenter, infrastrukturselskaber, indholdsleverandører, serviceudbydere og konsulentvirksomheder eller inden for den offentlige sektor.

Du vil kunne arbejde med udarbejdelse af koncepter, tjenester og løsninger eller du vil kunne arbejde med at udarbejde analyser, strategi- og forretningsudvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde og ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.