civilingeniør i globale forretningssystemer
Bacheloruddannelse

Globale forretningssystemer

Uddannelsen giver et teoretisk fundament og en grundlæggende viden om en virksomheds leverence- og forsyningsnetværk i det globale forretningssystem.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i globale forretningssystemer
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får kompetencer inden for organisation, styring, planlægning, udvikling, produktion, it og ledelse af globale forretningssystemer, og du lærer at anvende de nyeste metoder til forretningsudvikling.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil have jobmuligheder i internationalt orienterede virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, salg og service.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen lærer du om både den lokale og den globale virksomhedsudvikling. Det kan være globale virksomheders udvikling eller lokale virksomheder, som ønsker at blive internationale.

Uddannelsen veksler mellem teori og konkrete samarbejdsprojekter med industrien, og du får undervisning i fag som:

 • Udvikling af produkter og services, hvor du lærer om sammenhængen mellem marked og produkt. dvs. hvordan man udvikler et produkt og etablerer produktet på markedet.
 • Udvikling af integrerede leverancesystemer, hvor du får et indblik i en virksomheds placering og rolle i det samlede leverancesystem. Et leverancesystem er et netværk af virksomheder.
 • Operationel styring af en produktion, hvor du arbejder med planlægning af produktionen, styringsmodeller og optimering af fx leveringstider og omkostninger.
 • Global Business, hvor du lærer om globale virksomheders struktur, organisering og ledelse med henblik på at kunne håndtere fx udveksling af varer, viden og information. Desuden fokuseres der på, hvilken indflydelse globalisering har på virksomheder og markeder generelt.

Du har også fag i projektledelse, programmering, international markedsføring, forretningsledelse og logistik, som handler om den planlægning og organisering, der er nødvendig for at løse en stor opgave.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Projektarbejdet foegår i tæt samarbejde med erhvervsvirksomheder. Alle projekter skrives på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Der er fri adgang til bacheloruddannelsen. Det betyder, at alle, som opfylder adgangskravene, vil blive optaget.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Fra optagelsen 2019 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder globale forretningssystemer som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i globale forretningssystemer kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i virksomhedsssystemer eller i værdikæder og innovationsledelse.

Uddannelsen giver jobmuligheder i internationalt orienterede virksomheder inden for fx produktion og markedsføring og globale it-projekter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.