civilingeniør i geofysik og rumteknologi
Bacheloruddannelse

Geofysik og rumteknologi

Bacheloruddannelsen i geofysik og rumteknologi handler om teknologiske løsninger, der bruges til at overvåge og kortlægge fysiske processer på jorden og i rummet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i geofysik og rumteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Det kan fx være teknologiske løsninger til overvågning af miljø- og klimaparametre fra satellitter, til fremstilling af landkort eller til råstofefterforskning.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør. Du vil som uddannet have jobmuligheder i bl.a. rådgivende ingeniørvirksomheder og højteknologiske fremstillingsvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I geofysik og rumteknologi beskæftiger du dig med teknologiske løsninger til overvågning og udforskning af fysiske strukturer og processer på jorden og i universet. Det kan være i relation til miljø og klima, efterforskning af råstoffer eller udforskning af rummet, fx sorte huller eller Big Bang.

Uddannelsen kombinerer naturvidenskabelig viden med tværfaglige teknologiske kompetencer inden for fx instrumentering, modellering og databehandlingsmetoder.

Du kan specialisere dig inden for følgende studieforløb:

 • Generelt studieforløb
 • Jordens fysik og ressourcer
 • Klima- og miljøovervågning
 • Kortlægning og navigation
 • Udforskning af rummet
 • Fundamental fysik

De enkelte studieforløb lægger op til forskellige specialiseringer på kandidatuddannelsen i geofysik og rumteknologi.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder geofysik og rumteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i geofysik og rumteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)8,16,4

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i geofysik og rumteknologi kan du læse videre på kandidatuddannelsen i geofysik og rumteknologi og, afhængigt af dine valgte fag på bacheloruddannelsen, fx fysik og nanoteknologi, fotonik og konstruktion og mekanik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for rådgivende ingeniørvirksomheder og højteknologiske virksomheder som fx rumvirksomheder, geofysiske virksomheder, der beskæftiger sig med råstofefterforskning, samt i offentlige institutioner.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.