civilingeniør i fysik og nanoteknologi
Bacheloruddannelse

Fysik og nanoteknologi

I fysik og nanoteknologi lærer du, hvordan man ved at arbejde med atomer og molekyler kan fremstille nye materialer eksempelvis inden for optisk kommunikation, som bruges i computernetværk og telekommunikation.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i fysik og nanoteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du bliver undervist i bl.a. matematik, kemi, elektromagnetisme og mekanik, og har også fag der handler om lys og atomer samt fag, der beskæftiger sig med de it-værktøjer, du skal bruge på studiet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for bl.a. medicinalbranchen, hospitalssektoren, bioteknologiske virksomheder, offentlige institutioner eller på universiteter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i fysik og nanoteknologi lærer dig, hvordan man konstruerer materialer af tingenes mindste bestanddele, nemlig atomer og molekyler. Du kan fx arbejde med udviklingen af optisk kommunikation, biosensorer og fremtidens energiforskning.

Du studerer fysik på atomart niveau, dvs. på nanometerskalaen. Nanometerskalaen går fra 0,1 til 100 nanometer, hvor en nanometer er en milliarddel af en meter og kun ca. tre gange større end et atom.

Uddannelsen er både teoretisk og eksperimentel, og matematik, kemi og fysik er vigtige og omfattende discipliner.

Uddannelsen er bygget op af fire fagblokke:

 • Naturvidenskabelige grundfag, som bl.a. matematik, kemi, termodynamik (varmelære) og statistisk fysik, sandsynlighedsregning, elektromagnetisme og mekanik, som handler om legemers bevægelse
 • Teknologiske linjefag som fx fysik og nanoteknologi, biofysik og kvantemekanik, hvor du lærer at beskrive lys og atomer
 • Projekter og almene fag, hvor du bl.a. får en introduktion til de it-værktøjer, du skal bruge på uddannelsen
 • Valgfrie fag, hvor du selv vælger ud fra dine interesser og planer for dit videre studieforløb

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fysik og nanoteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i fysik og nanoteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)8,74,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i fysik og nanoteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i fysik og nanoteknologi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen sigter mod job inden for forskning og udvikling i fx medicinalbranchen, hospitalssektoren, bioteknologiske virksomheder, offentlige institutioner eller på universiteter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.