civilingeniør i elektroteknologi
Bacheloruddannelse

Elektroteknologi

Uddannelsen sætter fokus på elektriske og elektroniske systemer og giver dig viden om sammenhængen mellem software og hardware inden for bl.a. computerteknologi, medicinsk elektronik, vindkraft, robotter, trådløse netværk og satellitkommunikation.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i elektroteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Baggrunden for udvikling af nye systemer får du gennem undervisning i fx digital og analog elektronik, elektromagnetisme, programmering og mikroprocessorer. Matematik og fysik er også vigtige fag på studiet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for bl.a. udvikling og rådgivning, typisk i produktionsvirksomheder og rådgivende ingeniørfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig grundlæggende viden om elektroområdet og indgående kendskab til teknologien inden for elektriske, elektroniske og elektromagnetiske systemer.

Du lærer at analysere og udvikle forskellige former for avancerede elektroniske systemer som fx højttalersystemer, avancerede strømforsyninger, opbygning af satellitter, mobilantenner eller integrerede kredsløb til fx høreapparater eller stjernekameraer, elforsyning og automation.

Undervisningen er sammensat af fire fagblokke:

 • Naturvidenskabelige grundfag, fx matematik, fysik og elektromagnetisme
 • Teknologiske linjefag, fx digital elektronik, elektriske kredsløb samt signaler og lineære systemer
 • Projekter og almene fag, fx ingeniørarbejde, videnskabsteori og bachelorprojekt
 • Valgfrie fag, fx introduktion til statistik

Du har i løbet af uddannelsen mulighed for at vælge udlandsophold.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.Eng.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder elektroteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

DTU udbyder også en kandidatuddannelse i elektroteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.dtu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)9,17,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i elektroteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i elektroteknologi, bæredygtig energi, digitale medieteknologier, lyd og akustisk teknologi samt vindenergi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i forskellige produktionsvirksomheder og i deres udviklingsafdelinger. Det kan fx være inden for elkraft, audiologi, medikoelektronik, mobilkommunikation, radarteknologi eller satellitkommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.