civilingeniør i bæredygtigt design
Bacheloruddannelse

Bæredygtigt design

På bacheloruddannelsen får du metoder til at arbejde konkret med teknologi, bæredygtighed og innovation ved design af nye produkter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i bæredygtigt design
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Undervisningen kobler udvikling af nye teknologiske produkter og serviceydelser med samfundets behov for bæredygtig udvikling og omstilling. Der er særligt fokus på at kombinere de tekniske færdigheder med etnografiske metoder for at kunne udvikle en bæredygtig brugspraksis.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for innovation, bæredygtighed og omstilling af produktion og forbrug inden for offentlige organisationer såvel som produktionsvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du teknologiforståelse og lærer herunder om følgende:

 • Naturvidenskabelige begreber, teorier og modeller
 • Teknologiske redskaber, it og miljøvurderingsværktøjer
 • Teknologisk innovation rettet mode produkter, services og systemer

Du får desuden kendskab til de metoder, der bruges til at vurdere teknologiers konsekvenser i forhold til miljø og bæredygtighed og lærer om design, herunder designhistorie og etnografiske metoder til at analysere felt og praksis.

Du lærer også at lave en miljømæssig vurdering af et produkt eller en serviceydelse og at inddrage brugere, virksomheder og institutioner i en design- og udviklingsproces.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU) i København

AAU udbyder bæredygtigt design som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i bæredygtigt design.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart)7,06,0

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i bæredygtigt design kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. tage en kandidatuddannelse i bæredygtigt design.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for innovation, bæredygtighed og omstilling af produktion og forbrug inden for offentlige organisationer og produktionsvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.