bacheloruddannelse i Odontologi
Bacheloruddannelse

Odontologi

På uddannelsen i odontologi lærer du at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i tænder, mund og kæbe. Du har både teoretiske fag og praktisk undervisning.

Fakta

Navn:
Odontologi
Andre betegnelser:
Tandlæge
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får fra midten af bachelordelen mulighed for at prøve teorien af i praksis gennem klinikophold og laboratorieforsøg.

Efter bacheloruddannelsen i odontologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. For at blive praktiserende tandlæge skal du fortsætte på kandidatuddannelsen i odontologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til tandlæge hedder odontologi og er en professionsuddannelse, som først og fremmest har til formål at uddanne tandlæger.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk, men på bachelordelen vil du primært have teoretiske fag.

I løbet af uddannelsen lærer du generelt at undersøge, forebygge og behandle sygdomme i menneskers tænder, mund, spytkirtler og kæbe.

Uddannelsen er bygget op omkring følgende faglige områder:

 • Oral-biologiske basisfag, fx anatomi, genetik, basal humanbiologi, medicinsk celle- og vævsbiologi samt tandmorfologi, som er læren om tændernes form og bygning
 • Samfunds- og adfærdsfag, hvor du har fag som psykologi og pædagogik
 • Parakliniske fag, som er fag, der forbereder dig til at kunne udføre det kliniske arbejde. Det kan fx være almen kirurgi, generel medicin og mikrobiologi
 • Kliniske fag, fx oral diagnostik, tandsygdomslære, bidfunktionslære, protetik (læren om proteser, kroner og broer), tandregulering og børnetandpleje

Foruden de teoretiske fag har du også praktiske øvelser, der som regel foregår på en klinik. Her får du mulighed for at udføre flere former for tandbehandling på patienter, fx tandfyldninger og tandrestaureringer.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, øvelser og klinisk arbejde med patienter. En stor del af undervisningen foregår på mindre hold.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse på Københavns Universitet: Fra 2018 skal karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen desuden være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Undersøg det enkelte uddannelsessteds kvote 2-kriterier. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder odontologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også kandidatuddannelsen i odontologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder odontologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også kandidatuddannelsen i odontologi.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10.310,0
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)10.310,1

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i odontologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. For at blive tandlæge er det et krav, at du gennemfører kandidatuddannelsen i odontologi.

Der kan evt. også være muligheder inden for andre studier på det natur- og sundhedsvidenskabelige område, fx biomedicinsk teknik eller humanbiologi. Kontakt det enkelte universitet og forhør dig.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for læge, tandlæge og dyrlæge samt tandlæge- og klinikarbejde.

Se mere om fremtidsudsigter inden for sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse til videregående uddannelse
Optagelse til videregående uddannelse

Kvote 1-fristen er 5. juli kl. 12.00. Læs her om ansøgning til videregående uddannelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.