bacheloruddannelse i Medicin
Bacheloruddannelse

Medicin

På bacheloruddannelsen i medicin får du en stor og grundlæggende viden om menneskekroppen, og du lærer at undersøge patienter og finde den rigtige behandling.

Fakta

Navn:
Medicin
Andre betegnelser:
Lægevidenskab
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i bl.a. anatomi, sundhedspsykologi, epidemiologi og biostatistik samt fysiologi og biokemi. I løbet af uddannelsen får du mulighed for at bruge den teoretiske viden i praksis under fx klinikophold.

Bacheloruddannelsen i medicin sigter mod videre uddannelse, og de fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i medicin, der kan give ret til at praktisere som læge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Medicin kommer af mederi, som betyder at helbrede på latin. Og uddannelsens formål er blandt andet også at uddanne læger. Du får viden inden for mange forskellige fag, og uddannelsen er både teoretisk og praktisk.

Undervisningen giver en stor teoretisk viden om menneskekroppen og om de sygdomme, som mennesker kan blive angrebet af. Du får træning i kritisk at vurdere og opsøge ny viden om både undersøgelse og behandling. Du lærer også, hvordan man kommunikerer med patienterne, og får undervisning i fag som psykologi og etik.

Uddannelsen er opbygget forskelligt på de fire universiteter, men omfatter alle steder følgende fagområder:

  • Naturvidenskabelige basisfag som anatomi, biokemi, fysiologi og humanbiologi, som er den del af biologien, som beskæftiger sig med menneskekroppens funktioner i forbindelse med sundhed og sygdom.
  • Adfærds- og samfundsmedicinske fag, herunder bl.a. psykologi og epidemiologi, som er læren om forekomsten og fordelingen af sygdomme i befolkningen.
  • Parakliniske fag, som er fag, der forbereder dig til at kunne udføre det kliniske arbejde, fx farmakologi, der handler om lægemidler, og mikrobiologi, hvor du lærer om sygdomsfremkaldende organismer og kroppens forsvarssystemer.
  • Kliniske fag, som er bygget op omkring undersøgelse og behandling af patienten. En del af undervisningen er praktisk og foregår på sygehusafdelinger og hos praktiserende læger. Undervisningen i kliniske fag handler fx om børnesygdomme, psykiatri og kirurgi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, undervisning på mindre hold og gruppeundervisning. En del af holdundervisningen er laboratorieøvelser. Herudover vælger de fleste studerende at forberede sig sammen i læsegrupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en bacheloreksamen og får den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i medicin skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

På KU kan du læse medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i medicin.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Bemærk: Der er kun optagelse én gang om året, men studiestart både sommer og vinter.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i medicin.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Alle ansøgere i kvote 2 med en adgangsgivende eksamen med 6,0 eller derover i gennemsnit indkaldes til Multiple Choice Test. Læs mere på www.sdu.dk.

Bemærk: Der er kun optagelse én gang om året, men studiestart både sommer og vinter. Universitetet har mulighed for at indskrive de ældste først. Spørg på universitetet, om de benytter denne mulighed.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU kan du læse medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i medicin.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Bemærk: Der er kun studiestart om sommeren.

Aarhus Universitet (AU)

På AU kan du læse medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i medicin.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Bemærk: Der er kun optagelse én gang om året, men studiestart både sommer og vinter.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet11,211,0
Syddansk Universitet10,9-
Aalborg Universitet10,610,5
Aarhus Universitet11,010,7
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Københavns Universitet2482152755940
Syddansk Universitet26278893120
Aalborg Universitet145021211012
Aarhus Universitet237788648171

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Langt de fleste bachelorer i medicin fortsætter på kandidatuddannelsen i medicin og får derefter titlen cand.med. Det er desuden muligt at søge ind på andre kandidatuddannelser, fx humanbiologi. Se muligheder for andre kandidatuddannelser på det enkelte universitets hjemmeside.

Som cand.med. kan du arbejde som læge, men der er også mulighed for forskningsarbejde ved fx universiteter eller arbejde i medicinalindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Læge, tandlæge og dyrlæge.

Se mere om fremtidsudsigter inden for sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 3

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse på videregående uddannelse
Optagelse på videregående uddannelse

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.