bacheloruddannelse i Medicin
Bacheloruddannelse

Medicin

På bacheloruddannelsen i medicin får du en stor og grundlæggende viden om menneskekroppen, og du lærer at undersøge patienter og finde den rigtige behandling.

Fakta

Navn:
Medicin
Andre betegnelser:
Lægevidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i bl.a. anatomi, sundhedspsykologi, epidemiologi og biostatistik samt fysiologi og biokemi. I løbet af uddannelsen får du mulighed for at bruge den teoretiske viden i praksis under fx klinikophold.

Bacheloruddannelsen i medicin sigter mod videre uddannelse, og de fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i medicin, der kan give ret til at praktisere som læge.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Medicin kommer af mederi, som betyder at helbrede på latin. Og uddannelsens formål er blandt andet også at uddanne læger. Du får viden inden for mange forskellige fag, og uddannelsen er både teoretisk og praktisk.

Undervisningen giver en stor teoretisk viden om menneskekroppen og om de sygdomme, som mennesker kan blive angrebet af. Du får træning i kritisk at vurdere og opsøge ny viden om både undersøgelse og behandling. Du lærer også, hvordan man kommunikerer med patienterne, og får undervisning i fag som psykologi og etik.

Uddannelsen er opbygget forskelligt på de fire universiteter, men omfatter alle steder følgende fagområder:

 • Naturvidenskabelige basisfag som anatomi, biokemi, fysiologi og humanbiologi, som er den del af biologien, som beskæftiger sig med menneskekroppens funktioner i forbindelse med sundhed og sygdom.
 • Adfærds- og samfundsmedicinske fag, herunder bl.a. psykologi og epidemiologi, som er læren om forekomsten og fordelingen af sygdomme i befolkningen.
 • Parakliniske fag, som er fag, der forbereder dig til at kunne udføre det kliniske arbejde, fx farmakologi, der handler om lægemidler, og mikrobiologi, hvor du lærer om sygdomsfremkaldende organismer og kroppens forsvarssystemer.
 • Kliniske fag, som er bygget op omkring undersøgelse og behandling af patienten. En del af undervisningen er praktisk og foregår på sygehusafdelinger og hos praktiserende læger. Undervisningen i kliniske fag handler fx om børnesygdomme, psykiatri og kirurgi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, undervisning på mindre hold og gruppeundervisning. En del af holdundervisningen er laboratorieøvelser. Herudover vælger de fleste studerende at forberede sig sammen i læsegrupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Job og fremtid

Langt de fleste bachelorer i medicin fortsætter på kandidatuddannelsen i medicin og får derefter titlen cand.med. Det er desuden muligt at søge ind på andre kandidatuddannelser, fx humanbiologi. Se muligheder for andre kandidatuddannelser på det enkelte universitets hjemmeside.

Som cand.med. kan du arbejde som læge, men der er også mulighed for forskningsarbejde ved fx universiteter eller arbejde i medicinalindustrien.

Læs mere om jobbet som læge eller praktiserende læge.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Læge, tandlæge og dyrlæge.

Se mere om fremtidsudsigter inden for sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse på Københavns Universitet: Fra 2018 skal eksamensgennemsnittet i den adgangsgivende eksamen desuden være mindst 6,0.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Undersøg det enkelte uddannelsessteds kvote 2-kriterier. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Bemærk: Der er kun optagelse én gang om året, men studiestart både sommer og vinter.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Alle ansøgere i kvote 2 med en adgangsgivende eksamen med 6,0 eller derover i gennemsnit indkaldes til Multiple Choice Test. Læs mere på www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: Der er kun optagelse én gang om året, men studiestart både sommer og vinter. Universitetet har mulighed for at indskrive de ældste først. Spørg på universitetet, om de benytter denne mulighed.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: Der er kun studiestart om sommeren.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder medicin som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i medicin.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Alle ansøgere i kvote 2 med en adgangsgivende eksamen med 6,0 eller derover i gennemsnit indkaldes til Multiple Choice Test.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er kun optagelse én gang om året, men studiestart både sommer og vinter.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommer- og vinterstart)11.110.9
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommer- og vinterstart)10.710.6
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)10.910,4
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)10.810,6

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse til videregående uddannelse
Optagelse til videregående uddannelse

Kvote 1-fristen er 5. juli kl. 12.00. Læs her om ansøgning til videregående uddannelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.