bacheloruddannelse i Psykologi
Bacheloruddannelse

Psykologi

Den psykologiske videnskab beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte sammenhænge.

Fakta

Navn:
Psykologi
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen bliver du undervist i forskellige teoretiske indgangsvikler til psykologien. Dels det enkelte menneske og fænomenet personlighed og dels mennesket i relation til samfundet, herunder fx familiens betydning. Du lærer også om mennesket som biologisk væsen og får indsigt i biologiske processer som hukommelse og opmærksomhed.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil kunne blive ansat i bl.a. private eller offentlige virksomheder, hvor du fx kan arbejde med personaleudvikling, evaluering og samarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Psykologi handler om menneskers tanker, følelser, behov, drømme og forestillinger. Det handler også om, hvordan menneskers hukommelse virker, og om hvordan vi lærer nye ting, samt hvorfor mennesker gør det, de gør.

På uddannelsen undersøger du, hvordan alle disse fænomener bliver påvirket af de forhold, mennesker lever under, og de oplevelser de har haft. Du får også indsigt i psykologiens historiske udvikling og de forskellige teoretiske retninger, faget indeholder.

Uddannelserne er ikke helt ens på de fem universiteter, hvor du kan læse psykologi. På Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet er psykologi en professionsuddannelse, som bl.a. kvalificerer til arbejdet som psykolog.

På Roskilde Universitet er psykologi en kombinationsuddannelse, hvor du efter 2 års basisstudier læser psykologi i kombination med et andet fag. Kombinationsuddannelsen har et bredt fagligt sigte med fokus på psykologiens sammenhæng med andre fagområder, men giver ikke adgang til titlen cand.psyk. efter kandidatuddannelsen.

De fem uddannelser har dog en del fag og fagområder tilfælles. Du studerer bl.a. de psykologiske grunddiscipliner, der omfatter fag som:

  • Socialpsykologi, som bl.a. handler om de sociale omgivelsers indflydelse på det enkelte menneskes identitet og holdninger.
  • Personlighedspsykologi, hvor fokus ligger på det enkelte menneske og dets følelsesliv og forestillingsverden.
  • Udviklingspsykologi, hvor du lærer om individets udvikling og livsfaser fra den tidlige barndom hen over ungdommen til voksenlivet.
  • Kognitions- og indlæringspsykologi, som handler om, hvordan mennesket lærer og husker, og hvor du arbejder med teorier om begrebsdannelse, sprog, tænkning og hukommelse.

Herudover har du fag, hvor du lærer, hvordan man bruger psykologien i praksis:

  • Klinisk psykologi, der handler om, hvordan man undersøger og behandler mennesker med psykiske problemer. (Du har ikke klinisk psykologi på RUC.)
  • Pædagogisk psykologi, hvor du arbejder med opdragelse og undervisning med vægt på de menneskelige handlinger, der påvirker i den ene eller den anden retning.
  • Arbejds- og organisationspsykologi, hvor du beskæftiger dig med forholdet mellem mennesket og arbejdet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde, der ofte er gruppebaseret. Store dele af læsestoffet er på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel BA eller BSc. På RUC afhænger titlen af dit individuelle studieforløb.

På KU, SDU, AAU og AU kan du, hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen i psykologi, få titlen cand.psych. Med en cand.psych.-titel har du ret til at kalde dig psykolog. Du kan ikke blive cand.psych. på RUC.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i psykologi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse på Roskilde Universitet

Psykologi er et bachelorfag, der læses som en del af en bacheloruddannelse på RUC.

For at læse psykologi og et andet fag skal du søge optagelse på den humanistiske bacheloruddannelse, den naturvidenskabelige bacheloruddannelse, den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse på RUC.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Roskilde, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

På KU kan du læse psykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i psykologi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Roskilde Universitet (RUC)

Psykologi læses som et ud af to ligestillede bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af RUC’s fire hovedområder: humaniora, humanistisk-teknologisk, naturvidenskab eller samfundsvidenskab. Det første 1½ år lærer du centrale teorier og metoder indenfor dit valgte hovedområde. Det sidste 1½ år specialiserer du dig i psykologi og et andet bachelorfag, som du selv vælger.

Læs også om kandidatuddannelsen i psykologi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse psykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i psykologi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU kan du læse psykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i psykologi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

På AU kan du læse psykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i psykologi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet11,411,2
Syddansk Universitet10,710,5
Aalborg Universitet10,09,9
Aarhus Universitet10,710,4
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Københavns Universitet1739103522921
Syddansk Universitet123933511015
Aalborg Universitet10423051559
Aarhus Universitet136448921530

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i psykologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i psykologi, pædagogisk psykologi og sprogpsykologi. Hør nærmere på det enkelte universitet. På Syddansk Universitet hører uddannelsen til det sundhedsvidenskabelige område og på Aalborg Universitet til det humanistiske område.

Der er jobmuligheder inden for virksomheders uddannelses-, personale- og videnskabsafdelinger. Du kan også arbejde med forskellige former for administrative, undervisnings- og formidlingsorienterede opgaver.

Læs mere om mulige arbejdsområder og typer af job inden psykologarbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Se mere om fremtidsudsigter inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse på videregående uddannelse
Optagelse på videregående uddannelse

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.