bacheloruddannelse i Virksomhedsstudier
Bacheloruddannelse

Virksomhedsstudier

En virksomhed og det samfund, den er en del af, hænger nært sammen. På uddannelsen lærer du om, hvordan en virksomhed er opbygget, og hvilke muligheder den har for at udvikle sig i samfundet.

Fakta

Navn:
Virksomhedsstudier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig også en teoretisk baggrund, som gør dig i stand til kritisk at vurdere din egen og andres analyser af de forskellige aspekter af en virksomhed.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i virksomhedsstudier lærer du om samspillet mellem den enkelte offentlige eller private virksomhed og det omgivende samfund.

Du får metoder til at analysere og udvikle organiseringen af virksomhedens interne og eksterne ressourcer. Det kan fx være penge, arbejdskraft eller de råvarer, som virksomheden bruger til at skabe nye produkter med.

Uddannelsen er indholdsmæssigt opdelt i to hovedområder.

Det ene er virksomhedens funktioner og interne ressourcer, som bl.a. giver dig en introduktion til metoder og teorier inden for økonomi og sociologi. Du får her redskaber til at kunne lave en vurdering af, hvordan en virksomhed bruger sine interne ressourcer.

Det andet er virksomhedens eksterne ressourcer, hvor du bl.a. studerer virksomhedens markedsmæssige relationer og deres betydning for målopfyldelse og udviklingsmuligheder. Du får her konkret viden om de faktorer og metoder, som en virksomhed kan analysere og påvirke sit forhold til omverdenen med.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, seminarer og projektarbejde i grupper.

Virksomhedsstudier er ikke en selvstændig uddannelse men læses i kombination med et andet bachelorfag. Uddannelsen udbydes også på engelsk under betegnelsen Business Studies.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

Virksomhedsstudier er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse virksomhedsstudier og et andet fag skal du søge optagelse på den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse.

Du skal desuden have matematik på B-niveau. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder virksomhedsstudier i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet samfundsvidenskabelig bachelor. Du kan også vælge at læse uddannelsen på engelsk ved at begynde din bacheloruddannelse på International Bachelor in Social Sciences.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i virksomhedsstudier og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i virksomhedsstudier.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i virksomhedsstudier og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i virksomhedsstudier eller i virksomhedsledelse.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i organisationer, private og offentlige virksomheder og inden for undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.