bacheloruddannelse i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Bacheloruddannelse

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

På uddannelsen lærer du om, hvordan man kan bevare og forbedre sundheden og undgå sygdomme i befolkningen.

Fakta

Navn:
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du studerer, hvordan man i både den almindelige og den alternative sundhedssektor arbejder med at fremme sundhed og forebygge sygdom i befolkningen. Du kan fx se nærmere på den aktuelle sundhedspolitik eller undersøge effekten af en sundhedskampagne.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde inden for områder med sundhed og forebyggelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den tværfaglige uddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier lærer du om sundhed i et bredt perspektiv. Der inddrages viden og metoder fra fagene teknologi og samfund, psykologi samt uddannelsesforskning.

Uddannelsen giver dig viden om sammenhængen mellem sundhed, miljø og kultur, og du får kendskab til sundhedsforståelser og sundhedsfremmende faktorer i politik, institutioner og hverdagsliv.

Uddannelsen omfatter følgende dele:

 • Fagmodulprojekt i sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt
 • Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv
 • Videnskabelse og videnskabsteori inden for området
 • Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme eller samfundsvidenskabeligt metodekursus

Du får desuden indsigt i forskellige strategier til udvikling af sundhedsfremmende levevilkår, og du lærer at samarbejde med andre faggrupper om at identificere og videreudvikle positive sundhedsressourcer hos forskellige grupper af mennesker.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde, hvor du arbejder i grupper omkring en afgrænset problemstilling.

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse sundhedsfremme og sundhedsstrategier og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende:

Du skal desuden have matematik på B-niveau. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder sundhedsfremme og sundhedsstrategier i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: humanistisk bachelor, humanistisk-teknologisk bachelor, naturvidenskabelig bachelor eller samfundsvidenskabelig bachelor.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. De sidste 2 år specialiserer du dig i sundhedsfremme og sundhedsstrategier og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier samt et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i sundhedsfremme og sundhedsstrategier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i bl.a. regioner og kommuner, i private virksomheder eller organisationer med opgaver inden for sundhedsfremme.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.