bacheloruddannelse i Socialvidenskab
Bacheloruddannelse

Socialvidenskab

Socialvidenskab handler om de dynamiske processer, der finder sted mellem mennesker, institutioner og virksomheder - og som forandrer vores velfærdssamfund.

Fakta

Navn:
Socialvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelig teori og metode lærer du at forstå og forholde dig til de udfordringer, som moderne velfærdssamfund står overfor, herunder globalisering, det fleksible arbejdsmarked, ulighed og social polarisering. Du beskæftiger dig med temaer som fx velfærdsstat og -samfund, deltagelse og magt, arbejde, køn og etnicitet og etik.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der vil være jobmuligheder inden for bl.a. administrative stillinger i stat, regioner eller kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i socialvidenskab er tværfaglig og inddrager fag og metoder fra flere dele af det samfundsvidenskabelige felt. Det sker med omdrejningspunkt i det problemorienterede projektarbejde. Her kan du lære at samarbejde på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.

Du lærer om, hvordan velfærdsstaten er indrettet og om, hvilken betydning den har for samfundet og for borgerne. Du lærer også at analysere sociale- og samfundsmæssige problemstillinger på et videnskabeligt niveau og at implementere ekspertviden i moderne institutioners udviklingsarbejde.

Du får også undervisning i samfundsvidenskabelige metoder. Det gælder fx i kvantitative forskningsmetoder, hvor du bl.a. lærer at bruge statistik som redskab, og i kvalitative metoder, hvor du bl.a. lærer at udføre feltarbejde.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper.

Socialvidenskab kan læses som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

Socialvidenskab er et bachelorfag, der læses som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse socialvidenskab og eventuelt et andet fag skal du søge optagelse på samfundsvidenskabelig bachelor.

Du skal desuden have matematik på B-niveau. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder socialvidenskab som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på følgende hovedområde: samfundsvidenskab.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder indenfor hovedområdet. De sidste 2 år specialiserer du dig i International Studies og eventuelt et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i socialvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i socialvidenskab og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for fx administrative stillinger i staten, regioner eller kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.