Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse
Bacheloruddannelse

Samfundsvidenskabelig bachelor

På den samfundsvidenskabelige bachelor på Roskilde Universitet får du både en bred samfundsvidenskabelig forståelse og en tværfaglig specialisering i to bachelorfag.

Fakta

Navn:
Samfundsvidenskabelig bachelor
Andre betegnelser:
Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kan vælge blandt en række forskellige fastlagte kombinationer. Det kan fx være virksomhedsstudier og arbejdslivsstudier, socialvidenskab og psykologi, International Studies og journalistik, plan, by og proces og geografi.

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den samfundsvidenskabelige bachelor får du både en bred samfundsvidenskabelig viden og en specialisering i to fag.

Det første år får du en tværfaglig indføring i de centrale samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Du får undervisning inden for emnerne: økonomi, politologi, sociologi og planlægning, rum og ressourcer.

Fra andet år starter du specialisering i to bachelorfag, som du vælger blandt en lang række kombinationer. Det ene fag skal være samfundsvidenskabeligt. Det betyder, at du vælger mellem fagene:

 • Arbejdslivsstudier
 • Geografi
 • International Studies
 • HA/erhvervsøkonomi
 • Plan, by og proces
 • Politik og administration
 • Socialvidenskab
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • TekSam-miljøplanlægning
 • Virksomhedsstudier

Dit samfundsvidenskabelige fag kombineres med en udvalgt række af universitetets øvrige bachelorfag – enten et andet samfundsvidenskabeligt fag eller fx et humanistisk bachelorfag. Du kan se de mulige kombinationer på RUC's hjemmeside.

Bemærk, at hvis du ønsker at læse journalistik som et af dine bachelorfag, skal du søge om dette allerede ved optagelsen på bacheloruddannelsen.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, kurser og forelæsninger. Projektarbejdet udgør ca. halvdelen af uddannelsen, og arbejdet sker i grupper under vejledning.

Du kan også vælge at læse din bachelor som en international samfundsvidenskabelig bachelor, hvor al undervisning foregår på engelsk. Uddannelsen har samme struktur som den danske, men andre adgangskrav og kombinationsmuligheder. Dens engelske betegnelse er International Bachelor in Social Sciences.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Garantikvotient 2018 på RUC:

RUC har indført en garantikvotient på 8,5. Har du dette karaktergennemsnit eller derover i den gymnasiale eksamen, er du garanteret optagelse på uddannelsen. Garantikvotienten gælder dog ikke uddannelser med journalistik.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

På RUC begynder din samfundsvidenskabelige bachelor med 1 år, hvor du introduceres til og arbejder med centrale teorier og metoder inden for dit hovedområde.

Fra andet år starter du en specialisering i en kombination af to bachelorfag. Det ene fag vælger du inden for dit hovedområde. Det andet fag vælger du blandt en række udvalgte fag – enten inden for eller på tværs af hovedområder.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ruc.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Roskilde Universitet  
Roskilde (Sommerstart)6,75,6
Roskilde (Sommerstart) (+ journalistik + andet fag)9,69,4
Roskilde (Sommerstart, engelsk)4,8AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse fra RUC kan du læse videre på en kandidatuddannelse på RUC eller et andet universitet.

Jobmulighederne afhænger af dit valg af kandidatuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.