bacheloruddannelse i Økonomi
Bacheloruddannelse

Økonomi

Penge og økonomiske aktiviteter styrer i høj grad, hvordan vores samfund ser ud. På økonomi studerer du både erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Økonomi
Andre betegnelser:
Samfundsøkonomi
Type:
Bacheloruddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om de grundlæggende økonomiske begreber og teorier - fra mikroøkonomi til makroøkonomi - og lærer derved at analysere økonomiske problemstillinger fra alle vinkler.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Økonomi er videnskaben om, hvordan man bruger samfundets ressourcer. På uddannelsen får du en teoretisk forståelse for, hvordan man sikrer et velfungerende økonomisk system i såvel hele samfundet som i enkeltvirksomheder.

I samfundsøkonomi lærer du om, hvad der påvirker og regulerer den nationale økonomi, mens du i erhvervsøkonomi får indsigt i, hvordan en virksomhed fungerer.

Bacheloruddannelsen rummer flere fag:

  • Mikroøkonomi, som handler om forbrugernes adfærd og valg, virksomheders efterspørgsel og udbud, markeder, monopoler, konkurrence, risiko og usikkerhed, motivation, forhandlinger og samarbejde.
  • Makroøkonomi, som handler om nationaløkonomi og international økonomi. Du lærer om konjunkturteori og -politik (herunder fx virkningerne af finans- og pengepolitik), inflation, arbejdsløshed, pris-, rente- og indkomstdannelse, nationalregnskabet og udenrigshandel.
  • Erhvervsøkonomi, hvor du fx lærer om regnskaber, omkostningsteori, finansiering, investeringsplanlægning, organisationsteori, strategi, markedsføring, planlægning og ledelse, herunder hvordan man motiverer en virksomheds medarbejdere.
  • Kvantitative metoder/økonometri, hvor du lærer at kombinere statistik og økonomisk teori med data for derved systematisk at kunne analysere data, der beskriver forholdene i samfundet.
  • Redskabsfagene matematik, statistik og it, som er en integreret del af de økonomiske fag.

Du kan læse mere om de forskellige specialiseringsmuligheder på de enkelte universiteters hjemmesider.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelsestimer på mindre hold. På Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med en større selvstændig opgave, bachelorprojektet, og får den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen i økonomi skal du have en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Specifikke adgangskrav er dansk A, engelsk B, matematik A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Alle fag skal være bestået.

Bemærk: På KU skal gennemsnittet af din gennemsnitskarakter for matematik A og gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus) være mindst 6,0.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som faglig supplering.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du kan søge via www.optagelse.dk.

Du kan søge via kvote 1 på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Du kan også søge via kvote 2 og blive vurderet ud fra universitetets kvote 2 kriterier. Undersøg kriterierne hos det enkelte universitet. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgningsfristen med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen er 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

På KU kan du læse økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i økonomi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universtet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

På KU skal gennemsnittet af din gennemsnitskarakter for matematik A og gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus) være mindst 6,0.

Der optages studerende både sommer og vinter. Om sommeren via Den Koordinerede Tilmelding og om vinteren til KU inden 1. december kl. 12.00.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan vælge mellem to linjer:

  • Erhvervsøkonomisk linje
  • Samfundsøkonomisk linje

Læs også om kandidatuddannelsen i økonomi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU hedder uddannelsen samfundsøkonomi og kan læses som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i samfundsøkonomi.

På bacheloruddannelsen begynder du med et halvårligt fælles semester for alle studier under det samfundsvidenskabelige fakultet.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Aarhus Universitet (AU)

På AU kan du læse økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Læs også om kandidatuddannelsen i økonomi.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Adgangskvotienter 2014

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet6,8Alle optaget
Syddansk UniversitetAlle optaget-
Aalborg UniversitetAlle optaget-
Aarhus UniversitetAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Københavns Universitet85933232818
Syddansk Universitet19966690
Aalborg Universitet12540370
Aarhus Universitet4261731820

 

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i økonomi, matematik-økonomi, internationale studier og jordbrugsøkonomi.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor, i fx banker, forsikringsselskaber, konsulentvirksomheder, internationale organisationer, EU, ministerier eller kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision, bank- og finansarbejde samt forsikringsarbejde.

Se mere om fremtidsudsigter inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 2

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Kandidatuddannelser er overbygningsuddannelser til bacheloruddannelserne

Skal du til at søge optagelse?
Skal du til at søge optagelse?

Læs om de vigtigste ting, inden du søger optagelse.