bacheloruddannelse i Økonomi
Bacheloruddannelse

Økonomi

Penge og økonomiske aktiviteter styrer i høj grad, hvordan vores samfund ser ud. På økonomi studerer du både erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger.

Fakta

Navn:
Økonomi
Andre betegnelser:
Samfundsøkonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om de grundlæggende økonomiske begreber og teorier - fra mikroøkonomi til makroøkonomi - og lærer derved at analysere økonomiske problemstillinger fra alle vinkler.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder inden for bank - og forsikringsbranchen, i EU eller i ministerier og kommuner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Økonomi er videnskaben om, hvordan man bruger samfundets ressourcer. På uddannelsen får du en teoretisk forståelse for, hvordan man sikrer et velfungerende økonomisk system i såvel hele samfundet som i enkeltvirksomheder.

I samfundsøkonomi lærer du om, hvad der påvirker og regulerer den nationale økonomi, mens du i erhvervsøkonomi får indsigt i, hvordan en virksomhed fungerer.

Bacheloruddannelsen rummer flere fag:

 • Mikroøkonomi, som handler om forbrugernes adfærd og valg, virksomheders efterspørgsel og udbud, markeder, monopoler, konkurrence, risiko og usikkerhed, motivation, forhandlinger og samarbejde.
 • Makroøkonomi, som handler om nationaløkonomi og international økonomi. Du lærer om konjunkturteori og -politik (herunder fx virkningerne af finans- og pengepolitik), inflation, arbejdsløshed, pris-, rente- og indkomstdannelse, nationalregnskabet og udenrigshandel.
 • Erhvervsøkonomi, hvor du fx lærer om regnskaber, omkostningsteori, finansiering, investeringsplanlægning, organisationsteori, strategi, markedsføring, planlægning og ledelse, herunder hvordan man motiverer en virksomheds medarbejdere.
 • Kvantitative metoder/økonometri, hvor du lærer at kombinere statistik og økonomisk teori med data for derved systematisk at kunne analysere data, der beskriver forholdene i samfundet.
 • Redskabsfagene matematik, statistik og it, som er en integreret del af de økonomiske fag.

Du kan læse mere om de forskellige specialiseringsmuligheder på de enkelte universiteters hjemmesider.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelsestimer på mindre hold. På Aalborg Universitet er store dele af undervisningen tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse på Københavns Universitet kræver desuden, at gennemsnittet af din gennemsnitskarakter for matematik A og gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus) er på mindst 6,0.

Optagelse på Syddansk Universitet: Fra 2018 skal du på Syddansk Universitet desuden enten have et gennemsnit i den adgangsgivende eksamen på mindst 4,0 eller et gennemsnit i matematik A på mindst 6,0.

Optagelse

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT), og du søger om optagelse på www.optagelse.dk.

Du kan søge om optagelse via enten kvote 1 eller kvote 2.

 • I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.
 • I kvote 2 bliver du optaget på dine samlede kvalifikationer. Undersøg det enkelte uddannelsessteds kvote 2-kriterier. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.
 • Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen skal også søge inden 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt eller om optagelse med en udenlandsk/international adgangsgivende eksamen.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universtet.

Der optages studerende både sommer og vinter. Om sommeren via Den Koordinerede Tilmelding og om vinteren til KU inden 1. december kl. 12.00. Se hjemmesiden.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan vælge mellem to linjer:

 • Erhvervsøkonomisk linje
 • Samfundsøkonomisk linje

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU hedder uddannelsen samfundsøkonomi og kan læses som en 3-årig bacheloruddannelse.

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i samfundsøkonomi.

På bacheloruddannelsen begynder du med et tværfagligt fællessemester for visse uddannelser er under det samfundsvidenskabelige fakultet.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder økonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2015

En adgangskvotient viser det laveste eksamensgennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet7,0Alle optaget
Syddansk UniversitetAlle optaget-
Aalborg UniversitetAlle optaget-
Aarhus UniversitetAlle optaget-
 
 Antal ansøgereAntal optagne
 Total1. prioritetKvote 1 + 2Standby
Københavns Universitet80832433021
Syddansk Universitet18770820
Aalborg Universitet12140380
Aarhus Universitet4171791900

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i økonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i økonomi, matematik-økonomi, internationale studier og jordbrugsøkonomi.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både den private og den offentlige sektor, i fx banker, forsikringsselskaber, konsulentvirksomheder, internationale organisationer, EU, ministerier eller kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for økonomi og revision, bank- og finansarbejde samt forsikringsarbejde.

Se mere om fremtidsudsigter inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Optagelse til videregående uddannelse
Optagelse til videregående uddannelse

Kvote 1-fristen er 5. juli kl. 12.00. Læs her om ansøgning til videregående uddannelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.