bacheloruddannelse i Jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelse

Jordbrugsøkonomi

Jordbrugsøkonomi er en bred økonomisk uddannelse, der giver en særlig viden inden for de områder, hvor jordbruget spiller en væsentlig rolle. Du får specielt kendskab til økonomi i landbrugs- og fødevaresektoren i Danmark og EU.

Fakta

Navn:
Jordbrugsøkonomi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du også om miljø, klima, verdenshandel og økonomisk udvikling i u-lande. Hvad betyder det fx for et land og for verdensmarkedet, hvis man hæver den økonomiske støtte til produktionen af fødevarer?

Med en bachelor i jordbrugsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i ministerier og styrelser eller i interesseorganisationer, den finansielle sektor og konsulentbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi, lærer du om de politiske, økonomiske og juridiske sammenhænge mellem nationale og internationale forhold inden for fødevareområdet. Ved hjælp af økonomisk, matematisk, juridisk og statistisk metode arbejder du med løsninger på økonomiske problemstillinger.

Du lærer om, hvordan en virksomheds, et lands og den globale økonomi hænger sammen, og herunder hvilken betydning EUs og USAs fødevare- og miljøpolitik har for verdensmarkedet og for landmænd rundt omkring i verden.

Du får også indsigt i ulandenes særlige økonomiske situation samt det internationale økonomiske samarbejde generelt i lys af globaliseringen.

Ud over det økonomiske aspekt får du også viden om produktionsforhold i fødevaresektoren i hele værdikæden fra jord til bord og lærer om, hvilke ting man kan ændre på for at optimere produktionen og samtidig beskytte miljøet bedst muligt.

Du får desuden indblik i finansierings- og investeringsbeslutninger, ligesom du får viden om pengekredsløb, valutasamarbejde og nationalregnskab, samt hvilken betydning told og handelshindringer har på frihandel, vækst og velstand.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og projektarbejde. På bacheloruddannelsen undervises der en del på engelsk, og kandidatuddannelsen er rent engelsksproget.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus).

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder jordbrugsøkonomi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i jordbrugsøkonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)5,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i jordbrugsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i jordbrugsøkonomi, naturressourcer og udvikling samt miljø- og naturressourceøkonomi. Der kan også være muligheder inden for det samfundsvidenskabelige område, fx i økonomi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i ministerier og styrelser eller i interesseorganisationer, den finansielle sektor og i rådgivnings- og konsulentbranchen, hvor du kan beskæftige dig med økonomiske spørgsmål og beslutningsprocesser inden for fødevarer, internationale forhold og udvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde, rådgivning inden for landbrug, skovbrug og gartneri og Økonomi og revision.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.