bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og psykologi
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og psykologi

Uddannelsens kombination af psykologi og erhvervsøkonomi giver dig baggrund for at forstå, hvordan virksomheder drives og organiseres, samt hvad der motiverer forskellige typer af individer.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og psykologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Ved hjælp af psykologisk viden lærer du at forstå forskellighed, og hvordan man kan flytte mennesker i forskellige forretningsmæssige sammenhænge. Både i de erhvervsøkonomiske og de psykologiske fag er udgangspunktet virksomhedens forretningsmæssige mål og dens medarbejdere.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i virksomheder og organisationer, hvor du kan arbejde med Human Resource, uddannelsesplanlægning eller markedsføring og branding.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen kombinerer områderne erhvervsøkonomi og psykologi. Du lærer at planlægge og udvikle en virksomheds økonomi, så planlægningen tager hensyn til, hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden.

Undervisningen er organiseret i fire temaer:

 • Virksomhedens udviklingsprocesser, hvor du lærer at analysere udviklingsprocesser i og uden for en virksomhed
 • Virksomhedens styringsprocesser, herunder virksomhedens planlægning og projektstyring inden for HR, information og økonomi
 • Virksomhedens metode- og analyseprocesser, hvor du lærer at analysere fx en virksomheds marked for at sikre den bedst mulige udnyttelse af virksomhedens ressourcer
 • Virksomhedens kommunikationsprocesser, som handler om virksomhedens interne og eksterne kommunikation, fx via marketing og branding

Du lærer at anlægge et psykologisk perspektiv på virksomheders forskelligartede erhvervsøkonomiske opgaver og problemstillinger, ligesom du lærer at analysere de udviklingsprocesser og relationer mellem mennesker, der er i en virksomhed.

Fokus er på virksomhedens interne forhold, herunder ledelse, organisering, samarbejde og udvikling.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og undervisning, hvor der i høj grad inddrages konkrete virksomhedsrelaterede opgaver (cases). Derudover foregår en stor del af arbejdet i grupper.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (psyk.).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B 
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og psykologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og psykologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi med tilvalg som en 3-årig bacheloruddannelse. Se artiklen Erhvervsøkonomi med tilvalg.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)9,79,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og psykologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske eller samfundsvidenskabelige område. Du har mulighed for at læse kandidatuddannelsen i erhvervsøkononomi og psykologi, cand.merc.(psyk.). Derudover kan du med eventuel supplering søge om optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse (cand.merc.).

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i virksomheders HR-afdeling, i afdelinger for uddannelse, økonomi, kommunikation, udvikling, marketing, analyse samt inden for ledelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, salg og indkøb og økonomi og revision.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.