bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og projektledelse
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi og projektledelse

På bacheloruddannelsen får du dels viden om erhvervsøkonomiske teorier og dels indsigt i teorier og metoder til ledelse og organisering af projekter.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi og projektledelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge grundlæggende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer samt at styre såvel et projekts økonomi som processen og de mennesker, der er med i projektet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder i virksomheder i både Danmark og udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i erhvervsøkonomi og projektledelse kombinerer en erhvervsøkonomisk forståelse med viden om og færdigheder i projektledelse.

Du får viden om erhvervsøkonomiske teorier og metoder og om grundlæggende projektledelsesredskaber, lige som du får en forståelse af et projekts sammenhæng med den virksomhed, det foregår i, og det omgivende samfund - også internationalt.

Du lærer at opstille den økonomiske ramme for et projekt, at styre økonomien gennem hele projektforløbet og at evaluere projektets resultater ud fra de mål, der er blevet opstillet.

Du lærer også at lave analyser, herunder risikoanalyser, ved hjælp af kvalitative og kvantitative metoder og at udvælge det rigtige projektledelsesværktøj i situationen.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA (pro).

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi og projektledelse som en 3-årig bacheloruddannelse.

CBS udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi, cand.merc.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)11,310,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område. Du kan bl.a. komme ind på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder i større eller mindre virksomheder i såvel Danmark som i udlandet, hvor du vil kunne arbejde med projektledelse i forskellige typer af projekter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.