bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi med tilvalg
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi med tilvalg

Gennem fag som matematik, regnskab, planlægning og organisationsteori lærer du, hvordan man økonomisk leder en virksomhed og får mennesker til at arbejde godt sammen.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi (med sidefag)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig teoretiske kompetencer inden for matematik, nationaløkonomi, regnskab og statistik, men du får også viden om de menneskelige aspekter, der er knyttet til virksomhedsledelse. På uddannelsen kombinerer du dit hovedfag i erhvervsøkonomi med et andet fag.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du vil have jobmuligheder inden for bl.a. organisation, økonomi, salg og marketing eller som underviser i gymnasiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Erhvervsøkonomi med tilvalg giver først og fremmest indsigt i centrale økonomiske problemstillinger og matematiske metoder. Men du lærer også, hvordan man leder virksomheder og offentlige institutioner samt udvikler strategier for god ledelse.

Ledelse kræver både indsigt i regnskab, finansiering, markedsføring og planlægning og kendskab til teorier om organisation og motivation.

Uddannelsen handler således også om, hvordan mennesker omgås hinanden. Det bruger du fx i planlægningen af, hvordan man motiverer en virksomheds medarbejdere.

Du får undervisning i fag som:

 • Nationaløkonomi, hvor du studerer de økonomiske forhold og kræfter i et samfund samt de matematiske teorier og metoder, der ligger til grund for beslutningsprocesserne
 • Regnskabsvæsen, hvor du lærer om en erhvervsvirksomheds økonomiske styring og regnskabsrapportering
 • Afsætningsøkonomi, hvor du fx lærer om købsadfærd og om afsætningsøkonomiske teorier og metoder
 • Plan- og budgetlægning, hvor du får kendskab til de metoder og værktøjer, som en virksomhed bruger i den økonomiske plan- og budgetlægning

Erhvervsøkonomi er en kombinationsuddannelse, hvor du læser erhvervsøkonomi sammen med et andet fag (tilvalg). Det kan fx være et sprogfag, psykologi, film og medier eller biologi.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med øvelser og gruppearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi med tilvalg som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)6,8 

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil have fremtidige jobmuligheder inden for undervisning eller organisation samt økonomi, salg og marketing. Det kan fx være i organisationer eller virksomheder, som arbejder med handel, industri og service.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning, salg og indkøb samt økonomi og revision.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.