Bachelor i erhvervsøkonomi, HA
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi, HA

Erhvervsøkonomi handler om virksomheder, og hvordan de fungerer i samspil med kunder, konkurrenter og samfundet som helhed.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi, HA
Andre betegnelser:
Business Administration
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig en bred viden om erhvervsøkonomi og flere muligheder for specialisering. Du får kompetencer til at løse opgaver inden for områderne organisation, afsætning, regnskab, økonomistyring og finansiering i forskellige typer virksomheder.

Bacheloruddannelsen giver adgang til en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat i erhvervsøkonomi eller revision kan du varetage opgaver for både private og offentlige virksomheder og organisationer, på flere forskellige niveauer i organisationen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På erhvervsøkonomi, HA, lærer du at analysere økonomiske problemstillinger i virksomheder og at udvikle strategier for den enkelte virksomhed.

Du får indblik i de erhvervsøkonomiske teorier og metoder, som danner grundlag for arbejdet med drift og ledelse af virksomheder og organisationer.

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan man kan gennemføre økonomiske analyser og skabe et fundament for løsning af økonomiske problemstillinger. Du lærer også om, hvordan man organiserer arbejdet og markedsfører virksomheden, så den har de bedste forudsætninger for at overleve på langt sigt.

Du får desuden kendskab til de teorier og metoder, som bruges til at forstå en virksomheds relationer både internt i forbindelse med medarbejdere og produktionsforhold og eksternt i forhold til kunder og det omgivende samfund.

En virksomhed fungerer i samspil med det øvrige samfund. Derfor får du også indsigt i de områder, der sætter rammer for virksomhedens handlemuligheder. Det omfatter fx fag som samfundsøkonomi og erhvervsjura.

Matematik og excel bruges i stort omfang og er vigtig redskaber i uddannelsen. Du undervises desuden i håndtering af data og udarbejdelse af fagligt funderede rapporter.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, projektarbejde og holdøvelser med studenteroplæg og diskussion. På Roskilde Universitet og Aalborg Universitet foregår en stor del af uddannelsen som problemorienteret projektarbejde.

Uddannelsen udbydes også på engelsk Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Uddannelsens engelske betegnelse er Economics and Business Administration. På Roskilde Universitet udbydes uddannelsen på engelsk under betegnelsen Business Aministration. 

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc eller HA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2020 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.

Adgangskrav på Roskilde Universitet:

For at læse Business Administration (erhvervsøkonomi, HA) på RUC skal du søge optagelse på samfundsvidenskabelig bachelor.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Kolding, København, Herning, Odense, Roskilde, Slagelse, Sønderborg, Aalborg og Aarhus.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder erhvervsøkonomi, HA, som en 3-årig bacheloruddannelse.

Har du en uddannelse i Marketing Management, eller er du uddannet som markedsføringsøkonom, kan du læse almen erhvervsøkonomi som et 2-årigt meritforløb. For at blive optaget på dette forløb skal du som minimum have en gymnasial eksamen, opfylde de specifikke adgangskrav for erhvervsøkonomi, HA, samt have bestået en af ovennævnte uddannelser. Ansøgere til meritforløbet vurderes på baggrund af deres karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen i kvote 1 og på lige for med ansøgere i kvote 2.

Tilbuddet om det særligt tilrettelagte meritforløb afhænger af tilstrækkelig tilmelding, og der er ingen garanti for optag.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Copenhagen Business School.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Business Administration (erhvervsøkonomi, HA) som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du begynder din bacheloruddannelse på hovedområdet samfundsvidenskab.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder erhvervsøkonomi, HA, som en 3-årig bacheloruddannelse.

Har du en uddannelse som markedsføringsøkonom, finansøkonom, Financial Controller, logistikøkonom, serviceøkonom eller handelsøkonom, kan du læse erhvervsøkonomi som 1½-årig merituddannelse.

På SDU kan du vælge imellem følgende linjer:

 • Generel erhvervsøkonomi (udbydes i Esbjerg, Kolding, Odense og Slagelse)
 • International Business (udbydes i Odense)
 • Entreprenørskab og innovation (udbydes i Kolding)
 • Energi management (udbydes i Esbjerg)
 • Sports- og eventmanagement (udbydes i Esbjerg)
 • Marketing og Brand Management (udbydes i Odense)
 • Digitalisering og forretningsudvikling (udbydes i Kolding)
 • Human Resource Management (udbydes i Slagelse)

Du kan vælge følgende linjer på engelsk:

 • Business Management (udbydes i Odense)
 • International Economics and Business Relationships (udbydes i Sønderborg)

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder erhvervsøkonomi, HA, som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du begynder uddannelsen med et tværfagligt fællessemester for visse uddannelser under det samfundsvidenskabelige fakultet.

Har du en uddannelse som Financial Controller eller som markedsførings-, finans-, administrations- eller serviceøkonom, kan du få merit.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder erhvervsøkonomi, HA, som en 3-årig bacheloruddannelse.

Har du en uddannelse som financial controller eller finans- eller markedsføringsøkonom, kan du læse almen erhvervsøkonomi som 1½-2-årig suppleringsuddannelse.

På AU kan du vælge imellem en række forskellige profiler på uddannelsens femte semester:

 • Business analytics (Aarhus)
 • Corporate Communication (Aarhus)
 • Etik og ledelse (Aarhus)
 • Financial management (Aarhus)
 • Global business (Aarhus)
 • Global Marketing (Herning)
 • Innovation and Entrepreneurship (Aarhus)
 • International Business (Herning)
 • It og forretningsudvikling (Aarhus)
 • Strategic Human Resource Management (Herning)
 • Sustainable business (Aarhus)

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart)9,18,1
Syddansk Universitet  
Slagelse (Sommerstart)AO 
Odense M (Sommerstart)6,9 
Kolding (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart)4,9 
Sønderborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Odense M (Sommerstart, engelsk)AO 
Aarhus Universitet  
Herning (Sommerstart)AO 
Aarhus C (Sommerstart)7,26,0
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)8,57,3
Herning (Sommerstart, engelsk)AO 
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart)5,23,3
Aalborg (Sommerstart, engelsk)5,0AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA, kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse cand.merc. og på revisorkandidatuddannelsen, cand.merc.aud.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for administration især i det private erhvervsliv. Du kan fx få job inden for regnskab og økonomistyring, finansiering og marketing.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Salg og indkøb og Administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Claus Aagaard har for en stund forladt studierne i Almen erhvervsøkonomi (HA) og er taget på...

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Det er snart sidste chance for at søge optagelse på videregående uddannelse i kvote 1.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.