bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.
Bacheloruddannelse

Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.

Uddannelsen sigter mod at uddanne dig til internationalt arbejde. Du får undervisning i virksomhedsøkonomi, marketing og ledelse og lærer at tale og skrive et eller to sprog.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen beskæftiger du dig med de aspekter, der indgår i en samarbejdssituation med et andet land - bl.a. virksomhedsøkonomi og marketing - samt lærer om det pågældende lands historie og kultur.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder og organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen kombinerer det samfundsvidenskabelige fagområde med det humanistiske, og du har både fag som erhvervsøkonomi, marketing, ledelse samt sprog, kultur og samfundsforhold. De to områder fylder lige meget på studiet.

Du kan læse negot. med sprogene engelsk, kinesisk, spansk og tysk, og du skal fra start vælge et af disse sprog. Du lærer at beherske det valgte sprog og de kulturelle koder, der ligger implicit i sproget.

På engelsk-, spansk- og tyskretningerne har du efter to års studier mulighed for at vælge et bisprog, som kan være enten engelsk, spansk eller tysk. Dette er ikke obligatorisk, du kan vælge at fortsætte studiet med kun et sprog. På kinesiskretningen er der ikke noget bisprog.

På den sproglig-kulturelle del af studiet lærer du mundtlig og skriftlig sprogfærdighed i et af sprogene engelsk, tysk, spansk eller kinesisk. Du får kendskab til hovedtrækkene i det valgte sprogområdes historie, kultur og samfundsforhold. I kommunikationsfagene lærer du om interkulturel kommunikationsteori, som indeholder sproglige, psykologiske og sociale aspekter.

På den økonomiske del af uddannelsen får du et grundlæggende kendskab til tre erhvervsøkonomiske hovedområder:

 • Økonomi, hvor du har fag som statistik, virksomhedsøkonomi og international økonomi
 • Marketing, hvor du fx studerer forbrugeradfærdsteori
 • Erhvervsøkonomi, der indeholder fag som statistik, organisation og ledelse

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, undervisning baseret på konkrete sager (cases) og projektarbejde, som kan foregå i grupper eller individuelt og ofte i samarbejde med virksomheder eller organisationer. På negot. i kinesisk foregår al undervisning på engelsk.

Udlandsophold i form af enten studieophold eller praktikophold kan indgå i uddannelsen. På retningen med kinesisk er der indlagt 1 års studieophold i Kina.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Uddannelsen med kinesisk udbydes kun på engelsk og kun i Sønderborg. De andre retninger kun i Odense.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Desuden enten kinesisk A, tysk fortsættersprog B/begyndersprog A eller spansk A, afhængigt af det valgte sprog.

Alle fag skal være bestået.

Bemærk: Udvælgelsen af kvote 2-ansøgere til henh. negot. i tysk og spansk vil bestå af optagelsesprøver med anvendelse af en Multiple Choice test og en faglig test.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Sønderborg (kun kinesisk).

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. som en 3-årig bacheloruddannelse.

Vælger du engelsk, spansk eller tysk, kan du efter to års studier vælge et bisprog. Vælger du kinesisk, er der ikke noget bisprog.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)4,2 

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. Du kan også søge optagelse på amerikanske studier, cand.ling.merc. i kommunikationsdesign, kultur og formidling m.fl.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for mange forskellige områder. Negoter er ofte ansat i virksomheder, der arbejder med eller i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, salg og indkøb og organisation, udvikling og rådgivning.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.