bacheloruddannelse i Asian Studies Programme (ASP)
Bacheloruddannelse

Asian Language and Culture

Uddannelsen, som foregår på engelsk, kombinerer kinesisk kultur- og sprogundervisning med international erhvervsøkonomi.

Fakta

Navn:
Asian Language and Culture
Andre betegnelser:
International Business in Asia
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

I løbet af studiet tilegner du dig en bred viden om asiatisk sprog, samfund og kultur. Du beskæftiger dig bl.a. med emner som interkulturel kommunikation, organisationsteori og samfundsøkonomi, og du bliver trænet i at lave komparative analyser.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder, der opererer på tværs af Europa og Østasien.

Bemærk: Uddannelsen udbydes ikke med sprogfaget japansk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Asian Language and Culture er en engelsksproget uddannelse, der handler om at forstå østasiatisk kultur, sprog og økonomi.

Du lærer at analysere international økonomi med fokus på Østasien. På sprogdelen lærer du at bruge kinesisk i praksis, og du får en grundlæggende viden om kinesiske samfundsforhold.

Uddannelsen er bygget op omkring fem hovedområder:

 • International Business Economics, hvor du undersøger international og asiatisk økonomi
 • Chinese, hvor du lærer at læse, skrive, tale og forstå kinesisk
 • Comparative Social Analysis, hvor du bl.a. lærer at bruge komparativ analyse ved sammenligning af fx to virksomheders strategi eller kommunikation
 • Business Research Methods, hvor du lærer at bruge socialvidenskabelige metoder i forbindelse med kvalitativ og kvantitativ research
 • Intercultural Organisation, hvor du undersøger kommunikativ teori og praksis i forbindelse med nationale og internationale virksomhedsrelationer

På det femte semester har du mulighed for at tage et praktik- eller studieophold i udlandet, hvilket det anbefales at udnytte.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i mindre grupper. Al undervisning foregår på engelsk eller kinesisk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Matematik B
 • Kinesisk A
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Copenhagen Business School:

Karaktergennemsnittet i kinesisk A fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 9,0.

I 2020 skal karaktergennemsnittet i kinesisk A fra den gymnasiale eksamen være mindst 10,0.

Har du ikke kinesisk A, kan du tage det som propædeutisk undervisning i tilknytning til uddannelsen.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder Asian Language and Culture som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.cbs.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om CBS.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen  
Frederiksberg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelsen giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan bl.a. søge ind på erhvervsøkonomi og erhvervsprog.

Du vil have fremtidige jobmuligheder i internationale virksomheder og organisationer, der opererer på tværs af Europa og Asien. Du kan komme til at arbejde som fx sælger, konsulent, rådgiver eller områdemanager for Asien.

Det internationale perspektiv gør det også muligt at finde job i virksomheder, som ikke nødvendigvis har forbindelse til Asien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for salg og indkøb.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.