bacheloruddannelse i TekSam - miljøplanlægning
Bacheloruddannelse

TekSam - miljøplanlægning

TekSam - miljøplanlægning handler om miljø, samfundsforhold og planlægning.

Fakta

Navn:
TekSam - miljøplanlægning
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Ved at arbejde med emner og metoder inden for natur- og samfundsvidenskab, lærer du at forstå, hvordan miljøproblemer opstår, og hvordan man kan løse dem ved hjælp af planlægning. Du bliver bl.a. undervist i politiske forhold, økologi og teknologi, og udgangspunktet er både nationalt og globalt.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for bl.a. planlægning og udvikling i fx ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, miljøorganisationer eller internationale ulandsorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen undersøger du miljøet og problemer i forbindelse med miljøet, og du lærer at analysere, hvordan problemerne kan påvirkes og forebygges gennem planlægning og lovgivning.

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer viden fra det naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige område.

Det overordnede tema er de miljø- og udviklingsmæssige konsekvenser af produktion og forbrug. Du beskæftiger dig med miljø- og udviklingsproblemernes årsager og udvikling inden for natur, miljø, ressourcer, arbejde, hverdagsliv og sundhed.

Du kan desuden vælge mellem følgende fagområder:

  • Klima og ressourcer
  • Produktion og miljø
  • Fødevareproduktion og biodiversitet
  • By, bæredygtighed og innovation

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, studiekredse og projektarbejde i grupper. Du har mulighed for at komme i praktik i løbet af studiet.

TekSam - miljøplanlægning kan læses som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

TekSam - miljøplanlægning er et bachelorfag, der læses som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse TekSam - miljøplanlægning og eventuelt et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende:

Du skal desuden have matematik på B-niveau. Faget skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder TekSam - miljøplanlægning som enten etfagsbachelor eller i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: humanistisk-teknologisk bachelor eller naturvidenskabelig bachelor.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder indenfor dit valgte hovedområde. De sidste 2 år specialiserer du dig i International Studies og eventuelt et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i TekSam - miljøplanlægning.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med bacheloruddannelsen i TekSam - miljøplanlægning kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i TekSam - miljøplanlægning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Der vil efterfølgende være jobmuligheder inden for ministerier og styrelser, rådgivende ingeniørfirmaer, fagforeninger, bedriftsundhedstjenester, miljøorganisationer, internationale ulandsorganisationer - både private og inden for EU og FN - samt i de offentlige miljøforvaltninger.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.